مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله بررسي تاثير محرکهاي نوآوري سازمان بر بهبود عملکرد نيروي فروش در بنگاههاي کوچک ومتوسط ا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير محرکهاي نوآوري سازمان بر بهبود عملکرد نيروي فروش در بنگاههاي کوچک ومتوسط اقتصادي، رويکرد معادلات ساختاري : مطالعهي موردي صنف لوازم خانگي تهران با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تاثير محرکهاي نوآوري سازمان بر بهبود عملکرد نيروي فروش در بنگاههاي کوچک ومتوسط اقتصادي، رويکرد معادلات ساختاري : مطالعهي موردي صنف لوازم خانگي تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تاثير محرکهاي نوآوري سازمان بر بهبود عملکرد نيروي فروش در بنگاههاي کوچک ومتوسط اقتصادي، رويکرد معادلات ساختاري : مطالعهي موردي صنف لوازم خانگي تهران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تاثير محرکهاي نوآوري سازمان بر بهبود عملکرد نيروي فروش در بنگاههاي کوچک ومتوسط اقتصادي، رويکرد معادلات ساختاري : مطالعهي موردي صنف لوازم خانگي تهران با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: 16
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر محرکهای نوآوری سازمان بر بهبود عملکرد نیروی فروش در بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی میباشد. در این پژوهش تاثیر محرکهای نوآوری سازمان و ابعاد آن شامل: متغیرهای فرهنگی، متغیرهای منابع انسانی و متغیرهای ساختاری،بر بهبود عملکرد نیروی فروش تبیین شد. در این مطالعه، محققان الگویی را برای شناسایی عوامل موثر بر سه جنبهی عملکرد نیرویفروش)رفتاری، ارایه فروش و عینی( طراحی نموده و با استفاده از معادلات ساختاری و کاربرد نرمافزار لیزرل آن را مورد آزمون قرار دادند. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، تمامی کارکنان نیروی فروش صنف لوازم خانگی تهران میباشد. حجم نمونهی آماری با استفاده از فرمول کوکران، 583 نفر به دست آمده است. روش نمونهگیری بهصورت خوشهای میباشد. یافتههای پژوهش نشان داد که عملکرد عینی فروش در مرحلهی اول بیشترین اثر را از عملکرد رفتاری و سپس از عملکرد ارایهی فروش میپذیرد. از بین محرکهای نوآوری نیز ساختار ارگانیک، بالاترین اثر را بر عملکرد عینی فروش دارد. این تحقیق نشان داد که برای تبیین اثر ساختار ارگانیک، تحمل ابهام و امنیت شغلی بر عملکرد نیروی فروش باید اثر متغیر میانجی سختکوشی را مدنظر قرار داد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ پنجشنبه 18 آذر 1395 ] 6:43 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]