مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله رابطه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن(ساختاري، شناختي و رابطه اي) باخلاقيت در کميته ملي


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن(ساختاري، شناختي و رابطه اي) باخلاقيت در کميته ملي المپيک با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن(ساختاري، شناختي و رابطه اي) باخلاقيت در کميته ملي المپيک با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن(ساختاري، شناختي و رابطه اي) باخلاقيت در کميته ملي المپيک با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن(ساختاري، شناختي و رابطه اي) باخلاقيت در کميته ملي المپيک با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 15
چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(ساختاری، شناختی و رابطه ای) با خلاقیت درکمیته ملی المپیک می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل 30 کارشناس کمیته ملی المپیک است که تمامأ بهعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های اطلاعات فردی، پرسشنامه خلاقیت رندسیپ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آنها نیز ضریب آلفای کرونباخ 81/0برای سرمایه اجتماعی و 0/78برای خلاقیت را نشان داد. برای آنالیز داده ها از آزمونهای توصیفی،کلموگروف– اسمیرنوف و رگرسیون گام به گام استفاده شد.نتایج حکایت از آن داشت کهسرمایه اجتماعی در کمیته ملی المپیک در حد متوسط است و خلاقیت در سطحی پایین و ارتباط مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و خلاقیت وجود دارد و از بین ابعاد سه گانه، هر سه بعد ارتباط معناداری را با خلاقیت نشان می دهد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ پنجشنبه 18 آذر 1395 ] 6:41 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]