مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله بررسي تأثير نسبتهاي مالي ، اندازه و نوع صنعت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات بانكها با w


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي تأثير نسبتهاي مالي ، اندازه و نوع صنعت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات بانكها با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي تأثير نسبتهاي مالي ، اندازه و نوع صنعت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات بانكها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي تأثير نسبتهاي مالي ، اندازه و نوع صنعت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات بانكها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي تأثير نسبتهاي مالي ، اندازه و نوع صنعت در پيش بيني بازپرداخت تسهيلات بانكها با word :

بررسی تأثیر نسبتهای مالی ، اندازه و نوع صنعت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات بانكها

چكیده
تصمیم گیری برای پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات بانكها در قالب پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و حصول اطمینان از بازگشت منابع تعریف می شود ، لذا این تحقیق بدنبال یافتن تأثیر و ارتباط بین شاخص های اندازه شركت ، نوع صنعت و نسبتهای مالی شركتهای متقاضی تسهیلات با مقوله پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانكها به مشتریان می باشد.
تصمیم گیری ها و بررسی های اعتباری در بانكها عمدتاً توسط رده های كارشناسی انجام میگیرد لذا جامعه آماری این تحقیق كارشناسان اعتباری بانكهای مختلف استانهای آذربایجانشرقی و اردبیل در نظر گرفته شده و نمونه تصادفی انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفته اند.
برای آزمون تأثیر شاخص های اندازه شركت و نوع صنعت بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات از طرح آزمایش ( گروه كنترل و آزمایش ) بهره گرفته شده و داده های مرتبط با آزمون تأثیر نسبتهای مالی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بكارگیری نرم افزار spss وروش آماری میانگین یك جامعه مورد تحلیل قرار گرفته اند.
از آنجائیكه براساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها ارتباط و تأثیر شاخص های اندازه شركت و نسبتهای مالی بر فرایند تصمیم گیری اعتباری مورد تائید قرار گرفته و ارتباطی برای نوع صنعت و این تصمیم گیری حاصل نگردید ، لذا محقق لزوم تدوین استانداردها و چارچوب معین برای دو شاخص ذكرشده و توجه به امر آموزش اركان اعتباری را توصیه می نماید.

واژه های كلیدی : پیش بینی توان بازپرداخت تسهیلات ، اركان اعتباری ، اندازه شركت ، نوع صنعت ، نسبتهای مالی

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش كمی عامل «سرمایه» مقدور نبوده و چون تمامی افراد به دلایل متعددی قادر به تامین نیازهای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خویش نیستند بنابراین بانك‌ها و موسسات اعتباری و مالی این نقیصه را از طرفی مرتفع و از طرف دیگر وجوه مازاد بر نیاز اشخاصی را كه تمایل و یا توانایی سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را ندارند را جمع‌آوری و در مقابل این جذب منابع، منافع مورد انتظار آنها را برآورده می‌سازد. در واقع در صورتیكه تمامی فرایند عملیات بانكی به خوبی هدایت و نظارت گردد موجبات تعالی اهداف اقتصادی و اجتماعی ( افزایش تولید و كاهش بیكاری) را فراهم خواهد ساخت ، این رسالت بانك‌ها ( واسطه‌‌گری ) با پدیدار شدن بانكداری اسلامی در كشور ما ، نقش «وكالت» بانك‌ها را متجلی ساخته و بار شرعی و فقهی آن را پررنگ می‌سازد.
مدیریت وجوه و سپرده‌های موجود در بانك‌ها و موسسات اعتباری و تخصیص مناسب آنها در فرآیند اعطای تسهیلات نمایانگر خواهد بود. علیرغم اینكه امر بررسی و اعطای تسهیلات امری «نظری» بوده و به دلیل غیر كمی بودن آن، اندازه‌گیری مناسب بودن آن شكل است لیكن در تصمیم‌گیری‌های اعتباری نیز اصول و قواعدی حاكم است كه بهره‌مندی از این ضوابط اصل «حصول اطمینان از بازگشت اصل منابع تخصیص یافته و سود مورد انتظار آن در مدت معین را بعنوان یكی از معدود معیارهای مطلوبیست عملكرد بانك‌ها بیان می‌دارد.
رسیدن به مطلوبیت ذكر شده مولفه‌های مورد توجه قرار می‌دهد كه بارزترین آنها دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری برای اعطای تسهیلات از طریق بررسی «قابلیت اعتماد و اطمینان»، «قابلیت صلاحیت فنی مشتریان» و «ظرفیت مالی و كشش اعتباری متقاضی تسهیلات» می‌تواند مطرح باشد. بررسی عالمانه عوامل یاد شده توسط مسئولان اعتباری و كاركنان بانك‌ها از طریق تامل و توجه در اطلاعات مالی و حاشیه ایمنی مالی واحدهای انتفاعی ، فشار رقبا، ظرفیت اقتصادی جامعه، سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت، خصوصیات صنعت و .. ممكن می‌باشد.
بانك‌ها از دیدگاه وظیفه اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع و همچنین سود مورد انتظار را طی مدتی معین دارند.

فرضیه‌های تحقیق
در این تحقیق فرضیه‌های اصلی عبارتند:
1) توجه به اندازه شركت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
2) توجه به نوع صنعت شركت متقاضی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.
3- توجه به بكارگیری نسبت‌های مالی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان مؤثر است.

– فرضیه سوم خودداری فرضیات فرعی به شرح زیر می‌باشد:
1 بكارگیری نسبت جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
2) بكارگیری نسبت سریع در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
3) بكارگیری نسبت كالا به سرمایه‌ در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
4) بكارگیری نسبت دارائی ثابت به ارزش وپژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
5) بكارگیری نسبت كل بدهی به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
6) بكارگیری نسبت بدهی جاری در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
7) بكارگیری نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
8) بكارگیری نسبت پوشش بهره در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
9) بكارگیری نسبت بازده سرمایه در گردش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
10) بكارگیری نسبت بازده ارزش ویژه در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
11) بكارگیری نسبت بازده دارایی در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.
12) بكارگیری نسبت بازده فروش در پیش‌بینی توان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان بانك‌ها موثر است.

روش تحقیق
در این پژوهش از 2 روش تحقیق علمی متفاوت استفاده گردیده است. بمنظور آزمون فرضیه های اصلی 1 و 2 ازروش شناسی مبتنی برآزمایش استفاده شده و آزمون فرضیه سوم اصلی و فرضیات فرعی از روش شناسی مبتنی بر زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای استفاده خواهدشد.باتوجه به اینكه طرحهای بكارگرفته شده در حوزه هریك از روش شناسی متفاوت از دیگری می باشد.

1- طرح آزمایش
آزمایش عالی ترین شكل پژوهش است كه در آن پژوهشگر توانایی كنترل شرائط آزمایش رادارد و دقیقترین شرائط رابرای پیداكردن رابطه علت ومعلولی بین 2 یا چند متغیر فراهم می كند. در این تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع و آزمودنی های پژوهش از طرح پس آزمون و گروه كنترل استفاده می شود. دراین پژوهش 2 متغیر مستقل وجوددارد ، اندازه شركت بعنوان متغیر مستقل اول ( x1) و نوع صنعت كه شركت درآن فعالیت می نماید بعنوان متغیر مستقل دوم ( x2 ) در نظرگرفته شده است. باانتخاب تصادفی 2 گروه آزمایش و یك گروه كنترل كار پژوهش بدین ترتیب ادامه می یابد كه گروه آزمایش اول تحت تأثیر متغیر مستقل x1 و گروه آزمایش دوم تحت تأثیر متغیر مستقل x2 واقع خواهندشد. لیكن بدلیل ماهیت گروه كنترل ، هیچ یك از 2 متغیر مستقل برای گروه كنترل اجرا نشده ودرپایان تأثیر متغیرهای مستقل برای تمام آزمودنی ها اندازه گیری می گردد.جدول شماره 1 طرح آزمایش پس آزمون با گروه كنترل را نشان می دهد.
نام گروه پس آزمون متغیر مستقل انتخاب تصادفی
گروه آزمایش 1 T2 X1 R
گروه آزمایش 2 T2 X2 R
گروه كنترل T2 R
جدول شماره 1 : طرح آزمایش پس آزمون با گروه كنترل
درسیستم بانكی ، تصمیم گیری برای اعطای تسهیلات در سه سطح شعبه ، مدیریت شعب استانها ( مناطق ) و ادارات مركزی انجام میگیرد. تمایز تصمیم گیری این سطوح مربوط به درجه بندی و تعیین سقف اختیارات پرداخت تسهیلات و همچنین حدود كارشناسی آنها است. از آنجائیكه سهم عمده مطالبات یاد شده مربوط به مشتریانی است كه درخواست آنها به دلیل خارج از حدود شعبه بودن ، در سطح مدیریت بررسی گردیده است. لذا محقق دامنه بررسی خویش را در سطح مدیریت مناطق بررسی نموده است.
دراینجا لازم به توضیح است كه در تصمیم گیری های اعتباری مناطق بر نظریه كارشناسان در خصوص داشتن توجیه اقتصادی و فنی و بویژه پیش بینی بازپرداخت تسهیلات تكیه می نماید. لذا سایر اركان اعتباری بانكها اطلاعات اقتصادی و مالی كمتری نسبت به كارشناسان داشته و یا درصورت داشتن تحصیلات مرتبط با رشتهای مالی ، بعلت استقرار سیستم یكنواخت و ثابت بانكها و حاكمین فورمت ها و چارچوبهای مشخص شده ، عملاً از بررسی های مالی و اقتصادی بهره نمی گیرند. ( امیررضا رمضانی ، 1385 ).
بامشخص شدن دامنه جامعه آماری ، لیستی 104 نفری از آنها تهیه گردید تابراین اساس و قواعدعلمی و آماری اندازه نمونه آماری تعیین گردد.جهت دستیابی به اندازه نمونه بیشتر ، دراین پژوهش نسبت موفقیت و عدم موفقیت معادل 50% ، سطح اطمینان معادل 95% و فاصله اطمینان 10% تعریف شده است. پس اندازه نمونه مطابق فرمول كوكران ، 50 نفر بدست می آید.
دراین پژوهش محقق ، آزمودنی ها را درقالب 3 گروه مورد آزمون قرارخواهد داد بدین ترتیب كه شركت فرضی آلفا بعنوان متقاضی تسهیلات بادارابودن شرایط اخذ تسهیلات ( حائز معیارهای اساسی اعطای تسهیلات) درنظرگرفته شده و اطلاعات اولیه آن دراختیارگروه كنترل قرارمیگیرد. سپس به اطلاعات اولیه یادشده شركت آلفا ، اطلاعات اضافی در مورد اندازه شركت افزوده وبه گروه آزمایش 1 داده می شود. ازطرفی اطلاعات مربوط به نوع صنعت به اطلاعات اولیه شركت آلفا اضافه و دراختیار گروه آزمایش 2 قرارداده میشود. بنابراین با 3 گروه مواجه هستیم : گروه كنترل ؛ دارای اطلاعات اولیه ، گروه آزمایش 1 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درمورد اندازه شركت و گروه آزمایش 2 ؛ دارای اطلاعات اولیه بعلاوه اطلاعاتی درموردنوع صنعت شركت متقاضی.
پس از جمع آوری نظرات آزمودنی ها كه بادلایل و توضیحات منطقی همراه است ، در این مرحله از تحقیق باید بابررسی پاسخهای دریافتی به این نتیجه رسید كه پاسخهای سه گروه مستقل از هم می باشند یا نه ؟ اگر پاسخها مستقل از هم باشند میتوان نتیجه گرفت كه اضافه كردن داده ها بر اطلاعات اولیه مؤثر است.

2 – طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه ای
زمینه یابی یك فرایند پژوهشی است كه بمنظور گردآوری اطلاعات درباره دیدگاههاوآرای افراد بكار میرود. طرح زمینه یابی اهداف متنوعی دارد. در این پژوهش بمنظور گردآوری اطلاعاتی كه بازتاب آرای جامعه آماری است از طرح زمینه یابی استفاده شده است. در پرسشنامه سئوالات چندگزینه ای درمورد بكارگیری نسبتهای مالی در تعیین وپیش بینی بازپرداخت تسهیلات بیان گردیده و از پاسخ دهندگان خواسته شده تانظر خود را درمورد میزان تأثیر هریك از اقلام اشاره شده اعلام نمایند.

یافته ها و نتایج پژوهش
1- تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از طرح آزمایش
با توحه به ماهیت طرح آزمایش وموضوع تحقیق در این آزمون با ارائه یك مورد فرضی عملی و با در نظر گرفتن شرایط حاكم بر تسهیلات با نك ها از آزمودنی ها خواسته شد با مطالعه خلاصه وضعیت شركت فرضی بعنوان مطالعه خلاصه پرونده اعتباری مشتری نظرخود را باموافقت یامخالفت پرداخت تسهیلات كه نشان از پیش بینی توان پرداخت تسهیلات دارد ، را اعلام نمایند. درگروه كنترل حداقل شرایط پرداخت تسهیلات منظور وانتظار معقول بر این بود كه پاسخ دهندگان موافق پرداخت تسهیلات باشند. لازم به ذكر است كه در اجرای طرح آزمایش به آزمودنی ها تاكید شد كه فرض شود سایر شرایط مد نظر بانك ثابت وبدون تاثیر باشد.

1-1- آزمون فرضیه اصلی 1
فرضیه اصلی 1 – توجه به اندازه شركت در پیش بینی بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانكها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 1 در مقایسه با گروه كنترل در جدول 3 آمده است. گروه كنترل گروه آزمایش 1
33 22 11 موافــق اعطای وام
17 3 14 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 3 – جدول توافقی فرضیه اصلی 1
فرضیه های آماری

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

4- تصمیم گیری : با توجه به اینكه مقدار آماره به دست آمده در ناحیه قرار گرفته پس فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد. لذا در سطح اطمینان 5/97 درصد می توان گفت كه بین اندازه شركت و تصمیم گیری برای اعطای وام در ارتباط وجود دارد.

2-1-آزمون فرضیه اصلی 2
فرضیه اصلی 2- توجه به نوع صنعت در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات اعطایی بانكها به مشتریان مؤثر است.

خلاصه یافته های پژوهش ؛
خلاصه یافته ها از گروه آزمایش 2 در مقایسه با گروه كنترل در جدول 4 آمده است. گروه كنترل گروه آزمایش 2
39 22 17 موافــق اعطای وام
11 3 8 مخالف اعطای وام
50 25 25
جدول 4 – خلاصه یافته های گرد آ وری شده از اجرای طرح آزمایش فرضیه اصلی 2

فرضیه های آماری ؛

با توجه به اطلاعات فوق آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می شود.

همچنین مقدار بحرانی بر اساس محاسبه می شود.

2- تصمیم گیری : با توجه به اینكه مقدار آماره بدست آمده در ناحیه قرار گرفته لذا دلیلی برای رد پیدا نشده و ضمن پذیرش فرضیه ، در سطح اطمینان 5/97 % می توان گفت كه بین نوع صنعت و تصمیم گیری برای اعطای وام ارتباطی وجود ندارد.

2- نتایج حاصل از طرح زمینه یابی مقطعی – پرسشنامه
فرضیه
فرعی شرح سئوال میانگین انحراف استاندارد مقدار آماره t مقدار بحرانی نتیجه آزمون
1 نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری 388 114 667 1645 ادعا رد نگردید
2 نسبت دارایی های آنی به بدهی های جاری 382 121 585 1645 ادعا رد نگردید
3 نسبت موجودی كالا به سرمایه درگردش 329 116 223 1645 ادعا رد نگردید
4 نسبت دارائیهای ثابت به ارزش ویژه 304 120 142 1645 ادعا رد شد
5 نسبت كل بدهی به ارزش ویژه 292 124 057- 1645 ادعا رد شد
6 نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه 312 121 085 1645 ادعا رد شد
7 نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 282 121 128 1645 ادعا رد شد
8 نسبت پوشش بهره 362 153 62 1645 ادعا رد نگردید
9 نسبت بازده سرمایه در گردش 32 128 142 1645 ادعا رد شد
10 نسبت بازده ارزش ویژه 31 131 066 1645 ادعا رد شد
11 نسبت بازده دارایی 298 111 016- 1645 ادعا رد شد
12 نسبت بازده فروش 346 123 328 1645 ادعا رد نگردید

فرضیه اصلی 3 تأثیر بكارگیری نسبت های مالی بر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات بانكها 32636 1012 2794 1645 ادعا رد نگردید
جدول 5 – خلاصه نتیجه آزمون فرضیات فرعی و فرضیه اصلی 3
1- نتیجه گیری از پژوهش
چار چوب نظام بانكداری بدون ربا، امر نظارت بر نحوه بكارگیری و اجرای منابع حاصل از تسهیلات را تاكید و اخذ و ثایق كافی برای حصول از بازگشت منابع را تاكید نموده است ولیكن در نهایت الزامی به بررسی مالی پرونده های اعتباری ، بجز طرح های اقتصادی در بانك ها وجود ندارد. بررسی های تجربی و مراجعه به ادبیات تحقیق حاكی از موثر بودن اطلاعات مالی در هنگام اعطای تسهیلات بوده كه این موضوع در پیشنهادات پاسخ دهندگان در سوال باز مورد تاكید قرار گرفته و لیكن نكته حائز اهمیت در این راستا ، لزوم آشنایی و داشتن مهارت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی از سوی اركان اعتباری بوده كه این شرط با توجه به ارتباط محقق با آزمودنی ها مورد تاكید واقع شده است.
با توجه به موضوع فرضیه اصلی (بررسی تاثیر بكارگیری اندازه شركت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) نتیجه تحقیق موید این است كه از دیدگان كار شناسان بانك ها اندازه شركت در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات مؤثر بوده و مورد توجه قرار می گیرد.
از طرح و آزمون فرضیه اصلی دوم (بررسی تاثیر توجه به نوع صفت در پیش بینی باز پرداخت تسهیلات ) چنین بر می آید كه بانك ها توجهی به نوع صنعت و جایگاه آن در اقتصاد كشور نداشته وشرایط عمومی مشتریان كفایت امر بررسی نمایاند كه به نظر می رسد این عدم تاثیر در نتیجه این امر است كه بانك ها تسهیلات پرداختی به مشتریان را در سر رسید جایگزینی می نمایند لذا وضعیت نا مناسب اقتصادی برخی صنایع ( مثلا صنعت نساجی ) در امر پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات كم رنگ جلوه می نمایاند.
با توجه به نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و آزمون فرضیات فرعی و فرضیه سوم و تاثیر بكارگیری نسبت های مالی در پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات و بررسی نتایج توصیفی چنین می توان استنباط كرد كه بانك ها در امر پرداخت تسهیلات و پیش بینی توان باز پرداخت تسهیلات به شاخص نسبت های مالی توجه می نمایند ولیكن اطلاعات مالی ارائه شده توسط مشتریان از انطباق كامل با واقعیت و وضعیت واقعی مشتریان نداشته و شاید این ضعف ، ضرورت بهره گیری از گزارشات حابرسان مستقل را ضروری می سازد.

پیشنهادات
با توجه به یافته های این پژوهش و تحلیل آنها ، مطالعه مباحث نظری و بررسی ادبیات تحقیق ، توصیه ها و پیشنهادات تحقیقات مرتبط و پیشنهادات پاسخ دهندگان در بخش سوال باز پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می گردد.
1- تدوین دستورالعملهای مرتبط با موضوع بررسی های مالی و تحلیل های صورتها ی مالی به صورت هماهنگ
2- تشكیل ” كمیته كار شناسی ” متشكل از كارشناسان رشته های مختلف بهره گیری از یك تحلیل گر مالی
3- الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط مشتریان ( این موضوع در مرحله اقدام می باشد.)
4- تعریف شاخص اندازه شركت و تدوین استاندارد و چارچوب مشخص برای این شاخص و رتبه بندی شركتها
5- تدوین استاندارد تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

پیشنهاد به پژوهش های آینده
1- اجرای این پژوهش در سایر مناطق جغرافیایی كشور
2- اجرای این پژوهش با استفاده از داده های واقعی حاصل از تسهیلات پرداخت شده به شركت در صنایع مختلف و با اندازه معین طی دوره های زمانی مشخص
3- ارزیابی كیفی و اثربخشی تحلیل های مالی در پرونده های اعتباری بانك های مختلف
4- تعیین میزان نفوذ مولفه های غیر مالی بر امر تصمیم گیری پرداخت تسهیلات در مقابل مولفه های مالی
5- پیشنهاد استاندارد لازم برای شاخص اندازه شركت.
6- تعیین مدل های تصمیم گیری اعطای تسهیلات اعتباری با توجه به شاخص های موضوع این پژوهش .
7- تببین یك مدل اعتبار سنجی برای مشتریان بانك ها
8- ترسیم مدل ورشكستگی و رتبه بندی اعتباری با توجه به شرایط اقتصادی ایران در صنایع مختلف .
9- تعیین شاخص های كمی ارزیابی اندازه شركت ها در ایران و رتبه بندی شركت ها
10- مقایسه ساختار مالی و صورتهای مالی صنایع مختلف


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 22 ]

[ پنجشنبه 18 آذر 1395 ] 6:39 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]