مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله شناخت آسيبهاي کارکردي در مديريت بحران حمل ونقل ريلي با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناخت آسيبهاي کارکردي در مديريت بحران حمل ونقل ريلي با word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناخت آسيبهاي کارکردي در مديريت بحران حمل ونقل ريلي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناخت آسيبهاي کارکردي در مديريت بحران حمل ونقل ريلي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناخت آسيبهاي کارکردي در مديريت بحران حمل ونقل ريلي با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
تعداد صفحات: 22
چکیده:
شناخت آسیب های کارکردی در مدیریت بحران میتواند منجر به کاهش ریسک های مخاطرهآمیز در جریان وقوع بحران گردد علاوه بر آن که در بسیاری از موارد با شناخت و رفع این آسیبها ، بحرانها در بطن شرایط وقوع مستهلک میگردند مطالعه و تحقیق برروی متغیرهایی از قبیل تبیین اهداف سازمان، فناوری و روزآمدی تجهیزات و ابزارها، تعریف و توجیه جایگاه افراد در سازمان، روشهایکنترلی در سازمان، سازوکارهای انتصابات و ارتقاء شغلی، روشهای جاری نگهداری نیروی انسانی، روشهای موجود ارزیابی، بهرهوری و اثربخشی، میزان انطباق مسئولیتها با اختیارات، روشهای جاری پرداخت حقوق و دستمزد، آموزشهای تخصصی و حین خدمت میتواند منجر به افزایش مدیریت موثر مقولات پر چالش خصوصاً مدیریت بحران گردد. توجه به چگونگی روش تحقیق میتواند ازجمله نکات مهمی باشد که تحقیق را به سرانجام برساند، لذا بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تأمین اطلاعات از طریق میدانی و روش کتابخانهای تلاش شده است با استفاده از نظریات نخبگان، مدیران و کارشناسان حملونقل ریلی به روش پرسشنامهای و تحلیل پاسخها میزان تأثیرگذاری آسیب رفتاری بر مدیریت بحران مورد آزمون قرار گیرد توجه به یافتهها و دادهها مشخص مینمایدکه توزیع آماری دادهها کاملاً نرمال بوده لذا با روش آزمون میانگینها و آزمون T مشخص گردید که آسیب های کارکردی تأثیری بسیار زیاد بر مدیریت بحران در حملونقل ریلی دارد روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظریات نخبگان همچنین آلفای کرون باخ آزمون گردید که با خروجی 88 % نشانگر پایایی خوبی میباشد. لذا میتوان به یقین گفت که شناخت آسیب های کارکردی بر مدیریت بحران از اهمیت و تأثیرگذاری زیادی برخوردار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 14 ]

[ پنجشنبه 18 آذر 1395 ] 6:36 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]