مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله بررسي نقش واسطه اي تيپ هاي شخصيتي در ارتباط با مولفه هاي عشق و سرخوردگي زناشويي زوجين


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نقش واسطه اي تيپ هاي شخصيتي در ارتباط با مولفه هاي عشق و سرخوردگي زناشويي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شيراز در سه ماهه اول سال 1393 با word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نقش واسطه اي تيپ هاي شخصيتي در ارتباط با مولفه هاي عشق و سرخوردگي زناشويي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شيراز در سه ماهه اول سال 1393 با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نقش واسطه اي تيپ هاي شخصيتي در ارتباط با مولفه هاي عشق و سرخوردگي زناشويي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شيراز در سه ماهه اول سال 1393 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نقش واسطه اي تيپ هاي شخصيتي در ارتباط با مولفه هاي عشق و سرخوردگي زناشويي زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شيراز در سه ماهه اول سال 1393 با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 16
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای تیپ های شخصیتی در ارتباط با مؤلفه های عشق و سرخوردگی زناشویی انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در سه ماهه اول سال 1393 می باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 180 نفر از جامعه مذکور است. که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. پرسشنامه شخصیت (NEO-FF-R) کاستا و مک کری، پرسشنامه عشق سه وجهی استرنبرگ و سرخوردگی زناشویی کارن کایزر استفاده گردید. در این پژوهش داده ها به لحاظ توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون و Amos) توسط نرم افزار spss تحلیل شد. یافته های کلی حاکی از آن بود که تیپ های شخصیتی مسئولیت پذیری و برون گرایی با سه مولفه عشق رابطه مستقیم معنادار (p<0/01) دارند و همچنین تیپ شخصیتی انعطاف پذیر با مؤلفه های صمیمیت و تعهد رابطه معکوس معنی دار (p<0/01) دارد در حالی که سایر تیپ های شخصیتی با مولفه های عشق رابطه معنادار ندارد. همچنین سرخوردگی زناشویی با سه مولفه عشق رابطه معکوس معنی دار (p<0/01) دارد. سرخوردگی زناشویی با مسئولیت پذیری و برون گرایی رابطه معکوس و با انعطاف پذیری رابطه مستقیم (p<0/01) معنادار دارد. علاوه بر این رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی 82 درصد از واریانس سرخوردگی زناشویی توسط مؤلفه های عشق و تیپ های شخصیتی را پیش بینی می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 23 ]

[ شنبه 6 آذر 1395 ] 6:04 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]