مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله رابطه اعتماد به ناظر و تعهد حرفه اي با رفتار شهروندي سازماني و رفتار انحرافي در بين کا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه اعتماد به ناظر و تعهد حرفه اي با رفتار شهروندي سازماني و رفتار انحرافي در بين کارکنان نمايندگي هاي خودرو شهر شيراز با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه اعتماد به ناظر و تعهد حرفه اي با رفتار شهروندي سازماني و رفتار انحرافي در بين کارکنان نمايندگي هاي خودرو شهر شيراز با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه اعتماد به ناظر و تعهد حرفه اي با رفتار شهروندي سازماني و رفتار انحرافي در بين کارکنان نمايندگي هاي خودرو شهر شيراز با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه اعتماد به ناظر و تعهد حرفه اي با رفتار شهروندي سازماني و رفتار انحرافي در بين کارکنان نمايندگي هاي خودرو شهر شيراز با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: 10
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین اعتماد به ناظر و تعهد حرفه ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی در بین کارکنان نمایندگی های سایپا در شهر شیراز به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان نمایندگی های سایپا شهر شیراز تشکیل داده اندکه بر اساس فرمول تعیین حجم مطالعات همبستگی از بین جامعه آماری فوق الذکر، 155 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در راستای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های اعتماد به ناظر، تعهد حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی هر کدام با 12 گویه، استفاده گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری 18Spss انجام گرفت. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی حاکی از آن بودکه بین اعتماد به ناظر با رفتار شهروندی(314/0=r) و تعهد حرفه ای (198/0=r) رابطه ی مثبت و معنی دار و با رفتار انحرافی(164/0-=r) رابطه منفی معنی دار وجود داشت. همچنین بین تعهد حرفه ای با رفتار شهروندی(294/0=r) رابطه ی مثبت و معنی دار و با رفتار انحرافی(174/0-=r) رابطه ی منفی و معنی دار برقرار بود. همچنین بهترین پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب، اعتماد به ناظر و تعهد حرفه ای می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ شنبه 6 آذر 1395 ] 6:04 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]