مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله شناسايي مؤلفه هاي نظام مديريت استعداد در بانک صادرات ايران با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي مؤلفه هاي نظام مديريت استعداد در بانک صادرات ايران با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي مؤلفه هاي نظام مديريت استعداد در بانک صادرات ايران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي مؤلفه هاي نظام مديريت استعداد در بانک صادرات ايران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي مؤلفه هاي نظام مديريت استعداد در بانک صادرات ايران با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
تعداد صفحات: 6
چکیده:
این پژوهش با هدف کلی شناسایی مؤلفه های نظام مدیریت استعداد در بانک صادرات ایران انجام گرفته است.جامعه آماری پژوهش را کارکنان ستادیبانک صادرات در دو استان سمنان و تهران تشکیل می دهند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 148 نفر به دست آمد که به شیوه نمونه گیریتصادفی ساده انتخاب گردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه طراحی شده توسط محقق و زیر نظر خبرگان می باشد.پایایی پرسشنامه براساس روش آلفای کرونباخ 0/952 به دست آمد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع اکتشافی می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازروش های آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین ها، درصدها و انحراف معیارها) و آمار استنباطی (آزمون های فریدمن، تحلیل عامل اکتشافی، آزمونبارتلت، آزمون مقایسه زوجی، آزمون T ، آزمون u و آزمون H) توسط نرم افزار spss انجام گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد در بانک صادرات ایران در حال حاضر در تمامی ابعاد و مؤلفه ها دارای وضعیت نامناسبی است و نیازمند بهبود و ارتقاء می باشد و بین وضع موجود در بانک و وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.در نتایج آماری به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصل از پرسشنامه، 4 عامل به عنوان متغیرهای اصلی نظام مدیریت استعداد در بانک صادرات ایران شناسایی شد که مدل نهایی مدیریت استعداد برای بانک صادرات بر اساس این 4 عامل طراحی شد که در انتهای این پژوهش ارائه شده است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ]

[ چهارشنبه 17 آذر 1395 ] 6:36 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]