مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و فرسودگي شغلي مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي غرب استا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و فرسودگي شغلي مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي غرب استان مازندران با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و فرسودگي شغلي مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي غرب استان مازندران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و فرسودگي شغلي مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي غرب استان مازندران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و فرسودگي شغلي مطالعه موردي: سازمان تأمين اجتماعي غرب استان مازندران با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: همایش منطقه ای نقش مدیریت و حسابداری در تعالی سازمانها و حل بحران های مالی

تعداد صفحات: 10

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی میباشد که در آن از مدل پنج عاملی شخصیت کاستا و مکگری استفاده شده است بنابراین یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی جهت رسیدن به اهدافتحقیق طرح گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی است، و با روش توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی غرب استان مازندراناعم از زن و مرد که تعداد این افراد در مجموع برابر 210 نفر میباشد. حجم نمونه طبق جدول جرسی و مورگان 132 نفر درنظر گرفته شد، که به تعدادی از سازمانها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و سپس از بین کارکنان سازمانهای منتخب، نمونه مورد نظر انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات در کنار منابع کتابخانه ای و اینترنتی، از ابزار پرسشنامهاستفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق پرسش از متخصصان و خبرگان مورد تایید قرار گرفت، و برای سنجش پایایی آن ازروش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از فنون آمار توصیفی و استنباطی استفادهشد. و نتایج تجزیه و تحلیل به تایید فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی انجامید. در نتیجه بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد، بنابراین هرچه میزان ویژگی های شخصیتی افزایش یابد فرسودگی شغلی در سازمان مورد مطالعه کمتر خواهد بود. همچنین بین روان رنجورخویی و فرسودگی شغلی رابطه مستقیم؛ و بین برونگرایی، انعطاف پذیری، توافق و وظیفه شناسی، با فرسودگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ پنجشنبه 11 آذر 1395 ] 5:16 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]