مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود زندگینامه و آثار حکیم ناصر خسرو با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود زندگینامه و آثار حکیم ناصر خسرو با word دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود زندگینامه و آثار حکیم ناصر خسرو با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ناصر خسرو
حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفه‌ی یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته است. وی از آیات قرآن در آثار خویش برای اثبات عقاید خویش استفاده کرده است.


فهرست منابع
امین، سید محسن: اعیان الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت 1983 م.
براون، ادوارد: تاریخ ادبیات ایران از فردوسى تا سعدى، چاپ دوم، ترجمه و حواشى فتح الله مجتبایى، سازمان كتابهاى جیبى، تهران 1342.
حاجى خلیفه: كشف الظنون من اسامى الكتب و الفنون، دارالفكر، بیروت 1982 م.
رضازاده شفق: تاریخ ادبیات ایران، شركت مطبوعات، تهران 1315.
سمرقندى، امیر دولتشاه: تذكره الشعراء، به همت محمد رمضانى، چاپخانه خاور، تهران 1338.
صفا، ذبیح الله: تاریخ ادبیات در ایران، چاپ ششم، انتشارات ابن سینا، تهران.
قبادیانى، ناصر خسرو: دیوان اشعار، تصحیح مجتبى مینوى، چاپ سوم، دنیاى كتاب، تهران 1372.
قبادیانى، ناصر خسرو: رساله در پاسخ 91 پرسش، تصحیح مجتبى مینوى، چاپ سوم، دنیاى كتاب، تهران 1372.
قبادیانى، ناصر خسرو: روشنایى نامه، تصحیح مجتبى مینوى، چاپ سوم، دنیاى كتاب، تهران 1372.
قبادیانى، ناصر خسرو: زاد المسافرین، به كوشش ادوارد براون، محمد بذل الرحمان، برلن 1340هـ ق.
قبادیانى، ناصر خسرو: سعادت نامه، تصحیح مجتبى مینوى، چاپ سوم، دنیاى كتاب، تهران 1372.
قبادیانى، ناصر خسرو: سفر نامه، به كوشش محمد دبیر سیاقى، چاپ دوم، كتابفروشى زواره، تهران 1356.
قبادیانى، ناصر خسرو: سفر نامه، به كوشش نادر وزینپور، چاپ هفتم، انتشارات امیر كبیر، تهران 1367.
محقق، مهدى: تحلیل اشعار ناصر خسرو، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1359.
مؤید ثابتى، على: تاریخ نیشابور، انجمن آثار ملى، تهران.
مدرس، محمد على: ریحانه الادب، چاپ دوم، كتابفروشى خیام، تهران 1369.
منصورى، فیروز: نگاهى نو به سفرنامه ناصر خسرو، انتشارات چاپخش، تهران 1372.
موسوى خوانسارى، محمد باقر: روضات الجنات فى احوال العلما و السادات، چاپ اسماعیلیان، قم.
میرآخوند، میر محمد بن سید برهان الدین خواوندشاه: تاریخ روضهالصفا، كتابفروشىهاى مركزى ، خیام، پیروز، تهران 1339.
نفیسى، سعید: تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان پارسى، كتابفروشى فروغى، تهران 1344.
نوایى، میر نظام الدین علیشیر: تذكره المجالس النفائس، به اهتمام على اصغر حكمت، كتابفروشى منوچهرى 1362.
هدایت، رضا قلىخان: ریاض العارفین، تصحیح مهدیقلى هدایت، كتابخانه مهدیه تهران، تهران 1316.
برگرفته از
• کرامت الله تفنگدار شیرازی، دیوان اشعار، تهران ????
• دکتر جعفر شعار، گزیده‌ای اشعار ناصرخسرو. تهران ????
• دکتر جعفر شعار، سفرنامه ناصرخسرو، تهران ????
• برتلس، ناصرخسرو و اسماعیلیان. مسکو ????. به زبان روسی.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ شنبه 6 آذر 1395 ] 6:33 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]