مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله آيا خدمات نوين بانکي و بهبود کارايي سيستم بانکي با تأکيد بر هزينه و وقت کارکنان مي توا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آيا خدمات نوين بانکي و بهبود کارايي سيستم بانکي با تأکيد بر هزينه و وقت کارکنان مي توان در جذب مشتري تاثيرگذاشت؟ ( مطالعه موردي بانک هاي ملي شهر سمنان) با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آيا خدمات نوين بانکي و بهبود کارايي سيستم بانکي با تأکيد بر هزينه و وقت کارکنان مي توان در جذب مشتري تاثيرگذاشت؟ ( مطالعه موردي بانک هاي ملي شهر سمنان) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله آيا خدمات نوين بانکي و بهبود کارايي سيستم بانکي با تأکيد بر هزينه و وقت کارکنان مي توان در جذب مشتري تاثيرگذاشت؟ ( مطالعه موردي بانک هاي ملي شهر سمنان) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آيا خدمات نوين بانکي و بهبود کارايي سيستم بانکي با تأکيد بر هزينه و وقت کارکنان مي توان در جذب مشتري تاثيرگذاشت؟ ( مطالعه موردي بانک هاي ملي شهر سمنان) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 10
چکیده:
توسعه شگفت انگیز فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است. براین اساس در این مقاله، نقش خدمات نوینبانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانک ها با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان در شعب بانک ملی شهرستان سمنان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به حجم 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرات نمونه آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به طریق محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 84 و 92 بدست آمد، تایید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومیپاسخگویان) متغیر های تعدیل کننده( با تعداد انواع خدمات نوین بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که خدمات نوین بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک های ملی شهرستان سمنان شده است ولی این خدمات به افزایش کارایی ) کاهش هزینه و وقت کارکنان ( در شعب بانک منجر نشدهاست.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 18 ]

[ شنبه 6 آذر 1395 ] 6:33 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]