مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و اف


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسه سبک های مقابله با استرس، سبک های اسناد و طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) و افراد سالم بود. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران MS شهر تهران بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر (20 بیمار MS و 20 نفر افراد سالم) بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک مقابله، سبک اسناد و طرحواره های ناسازگار اولیه جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماران MS از سبک های مقابله اجتنابی و هیجان مدار بیشتر از افراد سالم استفاده می کنند و سبک های اسنادی پایدار- ناپایدار برای رویدادهای مثبت و سبک های بیرونی برای رویدادهای منفی در بیماران MS کمتر و سبک پایدار- ناپایدار برای رویدادهای منفی در بیماران MS بیشتر است و همچنین طرحواره های خودگردانی، عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی، گوش بزنگی بیش از حد و بازداری، نقص و شرم، محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی/بیگانگی، وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری، شکست، استحقاق/خودبزرگ بینی، خویشتن داری و خود انضباتی ناکافی، اطاعت، ایثار و بازداری هیجانی به طور معنی داری در بیماران MS بیشتر از افراد عادی است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت شرایط مزمن بیماری MS طرحواره ها، سبک های اسنادی و سبک های مقابله با استرس این بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 160 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:25 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]