مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود بررسي تاثير دانشگاه يادگيرنده بر ويژگي هاي کارآفرينانه با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تاثير دانشگاه يادگيرنده بر ويژگي هاي کارآفرينانه با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تاثير دانشگاه يادگيرنده بر ويژگي هاي کارآفرينانه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي تاثير دانشگاه يادگيرنده بر ويژگي هاي کارآفرينانه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تاثير دانشگاه يادگيرنده بر ويژگي هاي کارآفرينانه با word :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دانشگاه یادگیرنده بر ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی،واحد میانه می باشد. در این تحقیق که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی محسوب می شود،برای سنجش دانشگاه یادگیرنده از ابعاد قابلیت های شخصی، مدل های ذهنی، آرمانهای مشترک، یادگیری تیمی و تفکرسیستمی و برای سنجش ویژگی های کارآفرینانه نیز از ابعاد نوآوری، موفقیت طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری استفاده شده است.بدین منظور پرسشنامه ای طراحی و پس از تائید روایی و پایایی، میان 349 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانهتوزیع شده است. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون های اسپیرمن و فریدمن بیانگر تاثیر معنادار دانشگاه یادگیرنده و ابعاد آن برویژگی های کارآفرینانه کارکنان دانشگاه بوده و متغیرهای مدلهای ذهنی، قابلیت های شخصی و تفکر سیستمی به عنوانمهمترین ابعاد انتخاب شده اند. همچنین رابطه معنادار، تنها میان سطح تحصیلات کارکنان با ویژگی های کارآفرینانه آنان،مشاهده شده است. در پایان نیز، با به کارگیری آزمون دوجمله ای وضعیت مطلوب متغیرها مورد بررسی قرار گرفته که تمامیآنها به جز آرمانهای مشترک و کارآفرینی در سطح مطلوبی جای گرفته اند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 15 ]

[ دوشنبه 18 بهمن 1395 ] 4:41 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]