مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود تاثير مصرف مکمل کافئين بر بازگشت به حالت اوليه در فعاليت ارگومتر 2000 متر روئينگ در ورزشکاران


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تاثير مصرف مکمل کافئين بر بازگشت به حالت اوليه در فعاليت ارگومتر 2000 متر روئينگ در ورزشکاران نخبه جوان با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تاثير مصرف مکمل کافئين بر بازگشت به حالت اوليه در فعاليت ارگومتر 2000 متر روئينگ در ورزشکاران نخبه جوان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تاثير مصرف مکمل کافئين بر بازگشت به حالت اوليه در فعاليت ارگومتر 2000 متر روئينگ در ورزشکاران نخبه جوان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تاثير مصرف مکمل کافئين بر بازگشت به حالت اوليه در فعاليت ارگومتر 2000 متر روئينگ در ورزشکاران نخبه جوان با word :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف تحقیق، اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت اولیه در فعالیت 2000 متر ارگومتر پاروزنان نخبه جوان بود. تعداد 27 پاروزننخبه مرد (سن: 6 / 3 ± 7 / 19 ، قد: 7 / 7 ± 4 / 188 سانتی متر، وزن: 1 / 8 ± 2 / 81 کیلوگرم و چربی بدن: 9 / 2 ± 6 / 9 درصد) از بین ورزشکاران تیم ملی به صورت تصادفی ساده در سه گروه 9 نفره (دو گروه تجربی (A) کافئین با غلظت 5 / 4 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن( mg/kg)؛ (B) کافئین با غلظت 9 mg/kg و یگ گروه شاهد (C) دارونما ( تقسیم شدند . بلافاصله پس از انجام 2000 متر فعالیتروی ارگومتر روئینگ ، گروهای تجربی مقدار 5 / 4 و 9 mg/kg کافئین و گروه شاهد 5 mg/kg ساکاروز به عنوان دارونما مصرف نمودندو همان کوشش ها را 24 ساعت بعد تکرار کردند. در دو نوبت از انگشت دست چپ آزمودنی ها خون گیری شد. همچنین شاخص هایفیزیولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. از آزمون اندازه های تکراری و بونفرونی در سطح معناداری 05 / 0 > p برای تحلیل آماری با استفادهاز نرم افزار spss ورژن 14 استفاده شد. نتایج حاصل، تفاوت معناداری بین کافئین و دارونما را در تعداد ضربه پارو (9 / 28 برای 9 میلیگرم (1-)9mg.kg؛ 28/56 برای 5 / 4 میلی گرم (1-)4.5mg.kg و 38 / 28 برای دارونما)، توان (21 / 311 برای(1-)9mg.kg؛ 303/26برای (1-)4.5mg.kg و 21 / 313 برای دارونما) و رکورد زمانی (5 / 417 ثانیه برای (1-)9mg.kg؛ 414/32 ثانیه برای (1-)4.5mg.kg و15 / 411 ثانیه برای دارونما) نشان نداد. تفاوت لاکتات در دو دوز کافئین و دارونما تفاوت معناداری نشان نداد (دارونما 0.081 ± 1.88میلی مول در لیتر (mm/l)، مصرف 1-4.5mg.kg کافئین 0.078 ± 1.67 mm/l ، مصرف (1-)9mg.kg کافئین 0.061 ± 1.87mm/l). تحقیق حاضر نشان داد که مصرف کافئین بر بازگشت به حالت اولیه بین تمرین در فعالیت 2000 متر ارگومتر روئینگ تحتشرایط تحقیق حاضر اثر معناداری ندارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ]

[ دوشنبه 18 بهمن 1395 ] 4:04 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]