مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر اشتياق تحصيلي و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان شاهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر اشتياق تحصيلي و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان شاهد و ايثارگر مقطع متوسطه با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر اشتياق تحصيلي و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان شاهد و ايثارگر مقطع متوسطه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر اشتياق تحصيلي و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان شاهد و ايثارگر مقطع متوسطه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر اشتياق تحصيلي و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان شاهد و ايثارگر مقطع متوسطه با word :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

زمینه: یادگیری خود تنظیمی شامل راهبردهایی است که دانش آموزان به کار می برند تا شناخت هایشان را تنظیم کنند و همچنین راهبردهای مدیریتی است که آنها برای کنترل یادگیری شان به کار می گیرند. هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرآموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر اشتیاق تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر مقطع متوسطه بود. مواد و روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل) بود. این پژوهش بر روی سی نفر از دختران شاهد و ایثارگر مقطع متوسطه صورت گرفت که به صورت تصادفی انتخاب و سپس در گروه آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، 2004) و اشتیاق تحصیلی (محقق ساخته) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمرات تاب آوری تحصیلی (مهارت ارتباطی، جهت گیری آینده، مسئله محور و مثبت نگر) و اشتیاق تحصیلی (شناختی و رفتاری) در گروه آموزش خود تنظیمی در پس آزمون و پیگیری نسبت به پیش آزمون و در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (P<0/01)، ولی بعد اشتیاق عاطفی بین دوگروه تفاوت معنادار نداشت. نتیجه گیری: یافته ها از اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر افزایش اشتیاق و تاب آوری تحصیلی در دختران شاهد و ایثارگر حمایت می کند و تلویحات مهمی در توجه به آموزش های مبتنی بر خود تنظیمی در بهبود پیشرفت تحصیلی و کاهش مشکلات تحصیلی دانش آموزان دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 14 ]

[ دوشنبه 18 بهمن 1395 ] 3:48 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]