مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود پروژه تعمير تلويزيون (تيونرها) با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه تعمير تلويزيون (تيونرها) با word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پروژه تعمير تلويزيون (تيونرها) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پروژه تعمير تلويزيون (تيونرها) با word

تیونر
دیودهای واریکاپ چه عملی انجام می دهند ؟
بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ
باند انتخابی
طریقه تنظیم کانال
AGC تیونر (AGC Delay )
سیستم AFT
طریقه کانال یابی اتومات
طبقه IF آشکار ساز و AGC
الف- بخش تقویت IF
ب- بخش آشکار ساز تصویر
ج- بخش AGC
AFT (اتوماتیک فرکانس کنترل)
نمای کلی طبقات IF ، آشکار ساز و AGC
بررسی طبقه تقویت IF ، آشکار ساز و AGC تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ
بخش AGC
تشخیص سالمی طبقه IF
تشخیص سالمی AGC
تشخیص سالمی AFT
تنظیمات طبقه IF
الف –اگر انجام این کار درصداوراستر اثری نداشت
ب –درصورتیکه سیگنال دادن به ورودی طبقه IF درصدا وراستر اثرکرد
مدارات رنگی
سیستم سکام
کلید سکام
فیلتر آنتی بل
پالس برست چیست ؟
گیرنده (دیکدور) سکام
خط تاخیر (Dily lin ) چیست و برای چه منظوری استفاده می شود؟
کلید سکام گیرنده چیست و امواج B-YوR-Yچگونه آشکار می شوند ؟
2-طریقه جداسازی پالسهای برست
برست جداشده را چگونه شناسایی کنیم ؟
مدار قطع رنگ
فیلیپ فلاپ چیست ؟
از خروجی فیلیپ فلاپ چه استفاده ائی می شود ؟
سیستم NTSC
الف –فرستنده NTSC
ب –گیرنده (دیکدور )NTSC
سیستمPAL
الف –فرستنده پال
ب –گیرنده پال
مدارات رنگ درتلویزیون رنگی شهاب 21اینچ
الف –حالت سکام
دیکدور پال در تلویزیون شهاب 21 اینچ
دیکدورNTSCNرتلویزیون رنگی شهاب 21اینچ
طریقه تعمیر در صورتی که تلویزیون در حالت NTSCVرنگ نداشت
2-طریقه تشخیص NTSCاز PAL
عیوب مدارات سوئیچ سیستم های رنگ
طریقه نصب دیکدورهای رنگ بر روی انواع تلویزیونهای رنگی
1-طریقه نصب دیکدور پال
2-طریقه نصب دیکدور سکام
طریقه نصب دیکدور NTSC
مدارات تهیه سیگنال های اولیه رنگ
1-تلویزیونهای رنگی سیستم RGB دار
2-تلویزیون های رنگی سیستم تفاضلی رنگ
خط تاخیر y برای چیست ؟
طریقه تشخیص سیستم RGB از تفاضلی در تلویزیون های رنگی
مدارات تهیه سیگنالهای اولیه رنگ در تلویزیون های شهاب 21 اینچ (مدارRGB)
مدارات تصویر (طبقه ویدئو)
طبقه ویدئو (تقویتY)در تلویزیون های شهاب
تعمیر طبقه ویدئو
منبع تغذیه
بررسی منبع تغذیه تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ
مدار دیگوسینگ چیست و چه کاری انجام می دهد ؟
اگر بر روی تصویر لکه های رنگی مشاهده شد چه کنیم ؟

تیونر

همانطوریکه در نمای کلی گیرنده های رنگی بررسی گردید امواج دریافت شده توسط آنتن به تیونر منتقل می گردد .، تیونر تلویزیونهای رنگی علاوه بر کارهای معمولی یک تیونر که از تلویزیون سیاه و سفید به خاطر داریم (انتخاب کانال‌ ، حذف امواج مزاحم ، تقویت موج فرستنده و . . . ) در خروجی خود امواج فرستنده را تبدیل به سه موج IF  به ترتیب زیر می کنند

1)                IF صدا (فرکانس 4/33 مگاهرتز)

2)                IF تصویر(فرکانس 9/38 مگاهرتز)

3)                IF رنگ(فرکانس 43/34 مگاهرتز)

تیونر ها در دو نوع مکانیکی و الکترونیکی درست می شوند ، در تلویزیونهای رنگی جدید اکثرا تیونر به صورت الکترونیک طراحی میشود . این تیونرها مدارات دریافت هر سه محدوده VHF I , VHF III , UHF  را دارا هستند ، در جدول زیر محدوده امواج تلویزیونی و تعداد کانالهای آنها مشخص شده است

  باند

     تعداد کانال

محدوده فرکانسی

VH I

        4 تا

     MHZ 68تا

 VHF III

        12 تا

   MHZ 230تا

UHF

       68 تا

  MHZ  676تا

در تیونرهای میکانیکی جهت آنکه کانال و محدوده کار تیونر را تعویض نمائیم دسته سلکتوری وجود دارد که این کار را انجام می دهد ، ولی در تیونرهای الکترونیک جهت این کار ، مداری در نظر گرفته شده است به نام مدار فرمان تیونر

بنابراین مدار فرمان تیونر باید بروی تیونرهای الکترونیک دو کنترل اعمال نماید اولا محدوده کار تیونر را مشخص کند که آیا بر روی UHF ، VHF I  ، VHF III باشد ثانیا معین کند در آن محدوده بر روی چه کانالی تصویر دریافت دارد

عمل اول با قطع و وصل ولتاژ تغذیه هر قسمت انجام می گیرد یعنی زمانی که می خواهیم تیونر بر روی محدوده VHF I کار کند ، مدار فرمان ولتاژ تغذیه دو باند VHF III و UHF  را قطع کرده و فقط ولتاژ تغذیه به باند VHF I می دهد . این باعث می شود که فقط باند VHF I  کار کرده و دو باند دیگر غیر فعال باشند

عمل دوم (تعویض کانال) با کم و زیاد کردن یک ولتاژ متغییر(معمولا صفر تا 33 ولت) توسط مدار فرمان تیونر و اعمال آن به دیودهای واریکاپ تیونر انجام          می گیرد

دیودهای واریکاپ چه عملی انجام می دهند ؟

دیودهای واریکاپ یکی از انواع دیودها هستند که وقتی در بایاس معکوس قرار گیرند میتوان با کم و زیاد کردن ولتاژ دو سرشان از آنها همانند یک خازن متغییر استفاده نمود

حال در تیونر های الکترونیک در هر باند تیونر ، تعدادی دیوید واریکاپ قرار گرفته که مدار فرمان تیونر بسته به کانال انتخابی توسط مصرف کننده ولتاژ دو سر دیودهای واریکاپ تیونر در آن قسمت را تغییر داده و ظرفیت دیود واریکاپ را برای آن کانال تعیین می کند ، در حقیقت از دیودهای واریکاپ به عنوان قسمتی از مدارات هماهنگ داخل تیونر استفاده شده است

 

 

بررسی تیونر تلویزیون رنگی شهاب 21 اینچ :

تیونر این تلویزیون از نوع الکترونیک بوده و قدرت دریافت هر سه محدوده ، UHF و VHF III و VHF I  را دارا می باشد ، کنترل این تیونر بر عهده آی سی کنترل تلویزیون (ICSO1 ) می باشد

طریقه تنظیم کانال توسط آی سی کنترل : برای آنکه مشخص شود بر روی چه محدوده ای کار کند ، سه پایه BL و BU و BH در بین پایه های تیونر وجود دارد . BU تغذیه محدوده UHF داخل تیونر ، BL تغذیه محدوده مدار VHF I و BH تغذیه مدار محدوده VHF III تیونر است

طرز کار به این صورت است که وقتی تلویزیون فرمان کار روی محدوده UHF  دریافت کرد ، آی سی کنترل (ICSO1 ) ولتاژ مثبت بیس Q101 را کم می کند ، چون ترانزیستور به محدوده UHF تیونر می رود

در همین حال آی سی کنترل ولتاژ بیس دو ترانزیستور Q102  و Q103  را زیاد کرده ولتاژ قسمتهای BL(VHFI ) و BH (VHFIII)قطع میگردد ، که می توان با توجه به جدول زیر این فرمان آی سی کنترل را تست نمود

نام پین

               باند انتخابی

  BL

    BH

 BU

VHF I

12V

0V

0V

VHFIII

0V

12V

0V

UHF

0V

0V

12V

طریقه تنظیم کانال :

همانطوریکه قبلا ذکر گردید برای تعویض کانال بین صفر تا 30 ولت که توسط تنظیم کننده ائی قابل تنظیم است به دیودهای واریکاپ داخل تیونر اعمال شده و باعث انتخاب کانال میگردد

در این تلویزیون ولتاژ 103 ولت پایه سه ترانس T801 در منبع تغذیه (STR) توسط مقاومت R105 کم شده توسط زینر 33 ولتی D102 در 33 ولت تثبیت شده به کلکتور ترانزیستور Q304 داده می شود

ولتاژ بیس این ترانزیستور تحت کنترل آی سی می باشد (پایه 1 آی سی ) حال آی سی کنترل فرمان تعویض کانال ولتاژ بیس این ترانزیستور را از طریق پایه 1 خود کم و یا بلعکس زیاد می کند و باعث می گردد بسته به کانال انتخاب شده توسط مصرف کننده ولتاژی بین 3/0 ولت (در پائین ترین کانال) و 29 ولت (در بالاترین کانال) در هر باند به پین VT روی تیونر رسیده و از طریق این پین به دیویدهای واریکاپ داخل تیونر اعمال گشته ظرفیت آنها برای کانال انتخابی تنظیم گردد

AGC تیونر (AGC Delay ) :

از طبقه agc ولتاژ کنترل به تیونر اعمال گشته که این ولتاژ بستگی به قدرت سیگنال مرکب دریافتی از تیونر دارد ، به این معنی که وقتی سیگنال دریافتی خیلی قوی باشد باید مقدار سیگنال عبوری از تیونر به طبقه IF را کم کرد و وقتی سیگنال ضعیف است باید کل این سیگنال ضعیف ، بدون تضعیف تحویل طبقه IF گردد

در این تلویزیون ولتاژ این قسمت توسط پایه 13 آی سی IF و آشکار ساز ) IC101) تامین می گردد که د ر هنگام سیگنال ضعیف به حدود 3/7 ولت و در هنگام دریافت سیگنال قوی به 4/2 ولت می رسد

سیستم AFT    :

ولتاژ تغذیه اسیلاتور تیونر توسط این پین از طبقه IF تنظیم می شود . اگر در هنگام دریافت ایستگاههای ضعیف فرکانس اسیلاتور دقیق نباشد باعث برهم خوردن مشخصات تصویر می شود

این مدار در طبقه IF  باعث قفل شدن فرکانس اسیلاتور تیونر در مقدار صحیح آن می شود ( با اعمال ولتاژ مثبت یا منفی به این پین ، توضیح کامل طرز کار AFT در طبقه IF  آمده است )

در این تلویزیونها در جلوی تلویزیون دکمه ائی به نام نیز وجود دارد ، طریقه تنظیم آن به این صورت است که در هنگام دریافت ایستگاه ضعیف ابتدا تیونر را روی آن ایستگاه تنظیم می کنیم (در این حالت تصویر ایستگاه متناوبا برفکی و خوب می شود ) ،‌ ، حال دکمه AFT را فشار داده تا تیونر (اسیلاتور تیونر) دقیقا بر روی آن ایستگاه قفل شود

طریقه کانال یابی اتومات :

در تلویزیونهای مولتی سیستم (تلویزیونهای رنگی جدید) یکی دیگر از کنترل های بخش فرمان بر روی تیونر کانال یابی اتوماتیک است

بخش 2

طبقه IF   آشکار ساز و AGC  

در تلویزیونهای رنگی معمولا سه بخش فوق در یک مدار و یا یک آی سی طراحی می شوند ود ر داخل بدنه فلزی قرار می گیرند ( به علت شیلدن شدن در مقابل امواج مزاحم )

الف- بخش تقویت IF

این قسمت معمولا شامل چند فیلتر جهت حذف و تضعیف امواج مزاحم ، چند IF جهت تشکیل باند گذر IF  و چند طبقه تقویت کننده می باشد تا امواج خارج شده از تیونر را به مقدار کافی تقویت کرده تا قابل آشکار سازی باشد

امواج مزاحم در طبقه IF  کدامند ؟

1-              امواج IF  کانالهای مجاور

تیونر علاوه بر ایجاد IF  صوت و تصویر کانال مورد نظر ، موج IF  کانالهای مجاور را نیز تولید کرده که این امواج بدلیل آنکه امواجی ناخواسته هستند باید کاملا حذف شوند (فرکانسهای 9/31 و 4/40 مگاهرتز)

2-              موج IF صدای خود کانال

این موج نیز باید توسط طبقه تقویت IF  به مقدار کم تضعیف شود ، به علتی که اگر IF  صدا در خروجی آشکار ساز تصویر خیلی قوی باشد قابل حذف توسط مدارات فیلتر نخواهد بود و این موج از طبقات تصویری عبور کرده بر روی تصویر به صورت نویز (پرده توری روی تصویر)ظاهر خواهد شد  بنابراین در این طبقه فرکانس IF خود کانال (4/33 مگاهرتز) به مقدار کم ضعیف می شود . با توجه به موارد فوق از فیلتر های بالا پهنای باندی با مشخصات زیر به وجود می آید


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ چهارشنبه 6 بهمن 1395 ] 13:08 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]