مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به فناوري نانو مطالعه موردي پرديس کشاورزي و منابع طب


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به فناوري نانو مطالعه موردي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به فناوري نانو مطالعه موردي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به فناوري نانو مطالعه موردي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي نگرش دانشجويان کشاورزي نسبت به فناوري نانو مطالعه موردي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: 15

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان رشته های کشاورزی نسبت به فناوری نانو انجام گرفت به لحاظ روش پژوهش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود جامعه آماری تحقیق شامل 1253 نفر ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با توجه به جدول مورگان و کرجیس 282 نفر از انان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب براساس مقاطع تحصیلی برای انجام تحقیق انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید اعتبار روایی پرسشنامه با نظر پانل خبرگان صاحبنظران درزمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرارگرفت برای تعیین قابلیت اعتماد پایایی ابزار تحقیق پیش ازمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس نگرش دانشجویان نسبت به فناوری نانو 0/85 بود. نتایج بدست آمده از آمار توصیفی حاکی از آن بود که از نظر دانشجویان مورد مطالعه دو گویه فناوری نانو، انقلاب صنعتی بعدی محسوب می شود و فناوری نانو و کاربرد آن بیشتر جنبه تخیلی و غیرواقعی دارد به ترتیب بیشترین و کمترین میزان اولویت را کسب کرده بودند همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که درحدود 56/4 درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش دانشجویان مورد مطالعه نسبت به فناوری نانو رادومتغیر میزان آشنایی پاسخگویان با فناوری نانو و میزان آشنایی پاسخگویان با کاربردهای فناوری نانو در کشاورز تبیین می نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 13 ]

[ چهارشنبه 6 بهمن 1395 ] 13:07 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]