مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله استفاده از ميکروتوربين بجاي ديزل ژنراتور در سکوهاي سرچاهي پارس جنوبي با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از ميکروتوربين بجاي ديزل ژنراتور در سکوهاي سرچاهي پارس جنوبي با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از ميکروتوربين بجاي ديزل ژنراتور در سکوهاي سرچاهي پارس جنوبي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله استفاده از ميکروتوربين بجاي ديزل ژنراتور در سکوهاي سرچاهي پارس جنوبي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از ميکروتوربين بجاي ديزل ژنراتور در سکوهاي سرچاهي پارس جنوبي با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 7

چکیده:

امروزه رویکرد جهانی به تولیدات پراکنده در حال افزایش است و انتظار می رود که این گونه تولیدات درسالهای آینده نقش عمده ای را در صنعت برق ایفا نمایند. میکروتوربینها یکی از منابع مهم تولیدات پراکنده هستند که مزایای متنوعشان باعث شده تا شرکتها و مؤسسات گوناگونی آن را در برنامه تحقیقاتی خود قراردهند. سکوهای سرچاهی میدان گازی پارس جنوبی دارای طراحی خاصی است که آنرا با سایر سکوهای فراساحل مستقر در خلیج فارس کاملا متمایز نموده است. در این مقاله پیشنهاد استفاده از میکروتوربین بجای دیزل ژنراتور در سکوهای سرچاهی پارس جنوبی، جهت تولید برق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. میکروتوربینها از لحاظ نگهداری و ایجاد آلودگی وضعیت بهتری در مقایسه با موتورهای دیزلی دارند. بعلاوه میتوان از گاز استخراج شده در سکو بعنوان سوخت آنها استفاده نمود. با عنایت به اینکه، در برنامه توسعه میدان، عملیات ساخت 23 سکو ی سرچاهی جدید انجام خواهد شد، اکنون زمان مناسبی جهت بکارگیری این تکنولوژی به منظور تولید برق سکوهای آتی است. بعلاوه میتوان از هم اکنون استفاده از این تکنولوژی را در طراحی پایه سکوهای میدان گازی پارس شمالی،گلشن و فردوسی مد نظر قرار داد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 31 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:55 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي بازدهي غشايي شيل با استفاده از گل آب پايه با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي بازدهي غشايي شيل با استفاده از گل آب پايه با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي بازدهي غشايي شيل با استفاده از گل آب پايه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي بازدهي غشايي شيل با استفاده از گل آب پايه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه آزمايشگاهي بازدهي غشايي شيل با استفاده از گل آب پايه با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی نفت و گاز
تعداد صفحات: 4
چکیده:
تقریبا در صنعت نفت این اجماع وجود دارد که شی لها مشکل آفرین ترین سازند ها در عملیات حفاری می باشند. هر ساله هزین ههای هنگفتی جهت عملیات حفاری در سازند های شیلی صرف پایدار نگه داشتن دیواره چاه م یشود. شیل ها ازلحاظ شیمیایی فعال هستند.وجود روزنه های ریز و بار منفی روی سطح ر سها باعث می شود شی لها از خود رفتار غشایی نشان دهند. به همین خاطر جریان آب بهدرون سازند شیلی یا خارج شدن آب از آن، از اختلاف پتانسیل شیمیایی ناشی می شود. نیروی رانش آب در جابه جایی آب (زمانی که اختلاف فشار صفر است) تفاوت پتانسیل شیمیایی در دو سوی غشاء است که به طور کلی به تفاوت غلظت نمک مربوط است. جریان اسمزی آب، از درون روزن ههای سازند شیلی به درون سیال حفاری باعث کاهش فشار روزنه ای در نزدیکی دیواره چاه م یشود. این فرآیندباعث خروج آب شیل و افزایش پایداری آن م یشود. از این رو طراحی سیال حفاری آ بپایه مناسب برای حفاری سازند شیلی حائز اهمیت است. در این مقاله به بررسی بازدهی غشایی شیل هنگام استفاده از سیال حفاری آب پایه حاوی نم کهای مختلف پرداخته شده است. این تحقیق با استفاده از دستگاه اندازه گیری بازدهی غشایی شیل، موجود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که شرایط چاه را به صورت واقعی ودینامیکی مدل می کند انجام شده است. برای این منظور سیالات حفاری آب پایه حاوی نم کهای مختلف از جمله کلسیم کراید، پتاسیم کلراید و سدیم کلراید را بر روی یک نمونه شیل مورد آزمایش قرار داد هایم. نتایج نشان می دهد هنگام استفاده از سیال حفاری آب پایه حاوی پتاسیم کلراید، بیشترین بازدهی غشاء را برای شیل خواهیم داشت که منجر به پایداری بیشتر دیواره چاه شیلی م یشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 31 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:53 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي تأثير نظام هاي مديريت منابع انساني با عملکرد بالا بر عملکرد سازماني مورد مطالعه: مديران


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تأثير نظام هاي مديريت منابع انساني با عملکرد بالا بر عملکرد سازماني مورد مطالعه: مديران ارشد و مياني دانشگاه فردوسي مشهد با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تأثير نظام هاي مديريت منابع انساني با عملکرد بالا بر عملکرد سازماني مورد مطالعه: مديران ارشد و مياني دانشگاه فردوسي مشهد با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي تأثير نظام هاي مديريت منابع انساني با عملکرد بالا بر عملکرد سازماني مورد مطالعه: مديران ارشد و مياني دانشگاه فردوسي مشهد با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تأثير نظام هاي مديريت منابع انساني با عملکرد بالا بر عملکرد سازماني مورد مطالعه: مديران ارشد و مياني دانشگاه فردوسي مشهد با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي علوم مديريت

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

منابع انسانی تبدیل به موضوعی کلیدی در رابطه با رقابت بالا در میان سازمان های خدماتی شده است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد نظام های منابع انسانی با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد بدین منظور131 پرسشنامه در میان مدیران ارشد و میانی توزیع گردید که از این تعداد 111 پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارSmart PLS استفاده گردید. یاقته ها حاکی از آن بود که کلیه ابعاد نظام مدیریت منابع انسانی دارای تاثیری مثبت و معنادار بر عملکرد سازمانی این دانشگاه می باشند و از اینطریق تا حدودی نظر مدیران در رابطه با نظام مدیریت منابع انسانی این دانشگاه مشخص گردید و مدیران این سازمان می توانند با انجام تحقیقات بیشتر از نظر کلیه افراد سازمان در این رابطه مطلع گردند بعلاوه تحقیق حاضر موجب غنی تر شدن پیشینه مربوط به این موضوع نیز می گردد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 30 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:51 ] [ علی ]

[ ]

دانلود ارزيابي کمي در کيفي سناريوهاي تخصيص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردي: حوضه آبريز قره سو


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزيابي کمي در کيفي سناريوهاي تخصيص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردي: حوضه آبريز قره سو در استان گلستان با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزيابي کمي در کيفي سناريوهاي تخصيص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردي: حوضه آبريز قره سو در استان گلستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ارزيابي کمي در کيفي سناريوهاي تخصيص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردي: حوضه آبريز قره سو در استان گلستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزيابي کمي در کيفي سناريوهاي تخصيص آب با استفاده از مدل WEAP مطالعه موردي: حوضه آبريز قره سو در استان گلستان با word :


سال انتشار : 1390

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس مديريت منابع آب ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بهمنظور مقابله با بحران آبو تامین نیازهای آبی استفاده از ابزارها و مدلهای شبیه سازی مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه منابع آب ضروری است در راستای این ضرورت از مدل WEAP جهت ارزیابی کمی کیفی سناریوهای تخصیص آب در حوضه های قره سو واقع در استان گلستان استفاده شد با توجه به این که منبع اصلی تامین آب در این حوضه آب سطحی است لذا برنامه ریزی و مدیریت این منبع درتعدیل وضعیت عرضه و تقاضا دارای اهمیت فراوانی است دراین تحقیق هدف تعیین تخصیص آب از نظر کمی و کیفی برای مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از مدل WEAP می باشد بدین منظوردر بخش کمی دو سناریو وضع موجود و شرایط توسط احداث سد شصت کلاته و در بخش کیفی چهار سناریو با توجه به شرایط توسعه تعریف گردید. نتایج نشان داد که با احداث سد شصت کلاته و با توجه به اولویت تامین برای مصارف شرب و کشاورزی نیاز نقاط تقاضا تامین می گردد و می توان سالانه 14 میلیون متر مکعب آب قابل تنظیم به شرب و 3/5 میلیون مترمکعب آب قابل تنظیم به کشاورزی اختصاص داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:49 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله واترمارکينگ تصاوير رنگي برپايه تئوري فوق آشوب با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله واترمارکينگ تصاوير رنگي برپايه تئوري فوق آشوب با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله واترمارکينگ تصاوير رنگي برپايه تئوري فوق آشوب با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله واترمارکينگ تصاوير رنگي برپايه تئوري فوق آشوب با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله واترمارکينگ تصاوير رنگي برپايه تئوري فوق آشوب با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی در زمینه واترمارکینگ قدرتمند ارائه شده است که در تصاویر رنگی برپایه سیستم فوق آشوب اعمال می شود برخلاف روشهای معمول واترمارکینگ کیاتیک که براساس سیستم آشوبی با سه حالت اولیه صورت می گرفت دراین روش با استفاده از سیستم فوق آشوب رشته شبه تصادفی تولید شده است تا جایگاه واترمارک در تصویر را مشخص کندو به منظور بالا بردن امنیت، پارامتر چهارم سیستم فوق آشوب هر تکرار به عنوان عامل تعیین کنده ترتیب ورودی ها در تکرار بعد استفاده شده است ایده پیشنهادی افزایش مقاومت طول و فضای کلید را در برداشته است همچنین در روش پیشنهادی استخراج واترمارک بدون نیاز به تصویر اصلی صورت می گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 27 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:47 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله مقايسه دو الگوريتم يادگيري شبکه عصبي مصنوعي در تخمين بار معلق رسوب رودخانه بابلرود با


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقايسه دو الگوريتم يادگيري شبکه عصبي مصنوعي در تخمين بار معلق رسوب رودخانه بابلرود با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقايسه دو الگوريتم يادگيري شبکه عصبي مصنوعي در تخمين بار معلق رسوب رودخانه بابلرود با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مقايسه دو الگوريتم يادگيري شبکه عصبي مصنوعي در تخمين بار معلق رسوب رودخانه بابلرود با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقايسه دو الگوريتم يادگيري شبکه عصبي مصنوعي در تخمين بار معلق رسوب رودخانه بابلرود با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: 9

چکیده:

تخمین درست حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها در پروژه های آبی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طور کلی معادلات تجربی زیادی توسط محققین برای برآورد رسوب رودخانه ها پیشنهاد گردیده است. انتقال رسوب و رسوب گذاری، پیامدهایی چون ایجاد جزایر رسوبی در مسیر رودخانه و در نتیجه کاهش ظرفیت انتقال جریان های سیلابی، کاهش عمر مفید سدها و ظرفیت ذخیره مخازن، رسوب گذاری در کف کانال و بسیاری مسائل و مشکلات دیگر را در بر دارد. امروزه استفاده از مدل های ریاضی به دلیل ساختار ریاضی کاملا غیر خطی می تواند جایگزین مناسبی برای مدل های دیگر باشد. تحقیق حاضر بر روی رودخانه بابلرود صورت گرفته است که با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری کشتار گاه پارامتر بار معلق رسوبات مدل شده است. بدین منظور پارامترهای روزسال، دبی، اشل سطح آب و غلظت اندازه گیری شده در ایستگاه به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته شده و با استفاده دو الگوریتم یادگیری از مدل شبکه عصبی Alyouda پارامتر بار معلق پیش بینی گردید و در نهایت عملکرد این دو الگوریتم با هم مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان دهنده دقت بالای الگوریتم on line back propagation نسبت به نتایج بدست آمده از الگوریتم limited MemoryQuasi-Newtonبود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 30 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:45 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي اثر موتاژن شيمياييEMS بر جنين زايي و باززايي ميکروسپورهاي کلزا (Brassica napus L


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثر موتاژن شيمياييEMS بر جنين زايي و باززايي ميکروسپورهاي کلزا (Brassica napus L.) با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثر موتاژن شيمياييEMS بر جنين زايي و باززايي ميکروسپورهاي کلزا (Brassica napus L.) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثر موتاژن شيمياييEMS بر جنين زايي و باززايي ميکروسپورهاي کلزا (Brassica napus L.) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثر موتاژن شيمياييEMS بر جنين زايي و باززايي ميکروسپورهاي کلزا (Brassica napus L.) با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور بهینه سازی بکارگیری تکنیک موتاسیون درکشت میکروسپورهای کلزا ،اثرات موتاژن شیمیاییEMS اتیل متان سولفونات) بر جنین زایی و باززایی جنین ها جهت تولید گیاهچه های هاپلوئید مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از EMS در غلظت های 0/1 ، 0/2 و 0/3 درصد به مدت نیم ساعت در دو ژنوتیپ401 Hayola و 420 Hayolaاستفاده شد وبا شاهد(غلظت صفر EMS مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو ژنوتیپ مورد بررسی، بیشترین میزان جنین زایی مربوط به تیمار میکروسپورها با غلظت 0/1 درصد EMS بود و بیشترین میزان باززایی در شاهد مشاهده شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 27 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:43 ] [ علی ]

[ ]

دانلود اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

به منظور تعیین دانلود اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي بر عملکرد جوجههاي گوشتي با word، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 4 تیمار و 4 تکرار انجام شد که هر تکرار شامل 12 قطعه جوجه جنسی نر سویه راسی 308 بود. خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل کلی دوره اندازه گیری شدند. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از خرمای ضایعاتی در جیره تا سطح 18 درصد تفاوتی بر خوراک مصرفی ندارد. افزایش وزن در تیمارهایی که 6 و 12 درصد خرمای ضایعاتی به جیره آنها افزوده شده بود تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت. اما هنگامی که 18 درصد خرما در جیره استفاده شد افزایش وزن به طور معنیداری نسبت به سایر تیمارها کاهش یافت. ضریب تبدیل خوراک در تیمار حاوی 6 درصد خرمای ضایعاتی نسبت به تیمار شاهد بیشتر شد. در تیمار حاوی 12 درصد خرمای ضایعاتی ضریب تبدیل به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد و 6 درصد خرمای ضایعاتی بالاتر بود. همچنین هنگام افزودن 18 درصد خرما در جیره ضریب تبدیل به طور معنیداری نسبت به سایر تیمارها افزایش یافت. علی رغم اینکه ضریب تبدیل با افزودن خرمای ضایعاتی افزایش یافت؛ با توجه به قیمت ارزان خرمای ضایعاتی و با توجه به این که تا سطح 12 درصد این محصول در جیره باعث کاهش معنی دار افزایش وزن جوجهها نمی شود می توانیم تا 6 درصد و در شرایط خاصی تا 12 درصد خرمای ضایعاتی را در جیره جوجههای گوشتی استفاده کنیم و عملکرد مطلوبی داشته باشیم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:41 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بهبود کيفيت توان با استفاده از DVR با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبود کيفيت توان با استفاده از DVR با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبود کيفيت توان با استفاده از DVR با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بهبود کيفيت توان با استفاده از DVR با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبود کيفيت توان با استفاده از DVR با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: 11
چکیده:
با پیشرفت صنعت و گسترش استفاده از بارهای حساس، مساله کیفیت توان اهمیت ویژهای پیدا کرده است و کیفیت نامناسب توان اثرات نامطلوبی در بارها خواهد داشت. کیفیت توان شامل ولتاژ، فرکانس و شکل موج سینوسی می باشد که تغییر هرکدام باعث تضعیف کیفیت توان خواهد شد. برای بهبود کیفیت توان بارهای حساس در مقابل اختلالات شبکه توزیع تجهیزات جدیدی مشابه ادوات FACTSکه مبتنی بر الکترونیک قدرت تحت عنوان Custom Powerاستفاده میگردد. یکی از ادواتCustom Powerبرای جبرانسازی ولتاژDVR است . در این مقاله برای جبرانسازی ولتاژ منبع در حالتهای سه فاز متعادل و نامتعادل از DVRاستفاده شده کرده که موجب افزایش کیفیت توان را شده است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:39 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بانکداري2 با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بانکداري2 با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بانکداري2 با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بانکداري2 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بانکداري2 با word :

بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری روز و اطلاعات جدید در عملیات بانکی است؛در واقع بااستفاده از فناوری ارتباطات و کاربرد علایم الکترونیکی به جای پول فیزیکی ،عملیات پولی ،مالی و سرمایه گذاری خود را انجام می دهد.از ثمرات مهم این فناوری ،افزایش سرعت کار و ارائه تسهیلات جدید به مشتریان و آسان نمودن تصمیم گیری در عملیات بانکی است .بنابراین در ابتدا باید راه های رسیدن به بانکداری الکترونیکی را شناخت و با چگونگی حرکت به سوی آن آشنا شد؛همچنین می بایست ضوابط و مقررات جدیدی که لازم است در پی اجرای سیستم بانکداری الکترونیکی تدوین گردد را مشخص نمود .و در آخر طی یک پروسه مطالعه و اجرا ،باید عقب ماندگی خود را از بانکداری الکترونیکی جبران کرد.
به طور کلی بانکهای ایران با نگرش سیستم بانکداری سنتی و محدودیتهای سازمانی و جغرافیایی نمی توانند به بانکداری نوین دست یابند و در درجه اول تغییر نگرش مدیران ضروری به نظر می رسد.
خوشبختانه اهمیت بکارگیری واقعی این فناوری برای مدیران ارشد بانک محرز شده و تنها این ساختار اداری است که شاید به دلیل نداشتن شناخت و درک موضوع،مقاومت می کند.اینطور به نظر می رسد که همین عدم درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ،نگرانی هایی را نیز برای مدیران میانی بوجود آورده است که برای رفع این موانع و مشکلات و درک صحیح از بانکداری الکترونیکی ، رسانه های گروهی می توانند نقش تعیین کننده و مهمی در جهت آموزش و زمینه پذیرش آن برای مدیران میانی و افراد مقاوم در مقابل تکنولوژی جدید،داشته باشند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 24 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 6:37 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]