مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود برنامه ريز ي راهبردي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر گردشگري(نمونه مورد مطالعه: بافت فرسوده شهرض


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود برنامه ريز ي راهبردي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر گردشگري(نمونه مورد مطالعه: بافت فرسوده شهرضا) با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود برنامه ريز ي راهبردي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر گردشگري(نمونه مورد مطالعه: بافت فرسوده شهرضا) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود برنامه ريز ي راهبردي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر گردشگري(نمونه مورد مطالعه: بافت فرسوده شهرضا) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود برنامه ريز ي راهبردي بافت فرسوده شهري با تاکيد بر گردشگري(نمونه مورد مطالعه: بافت فرسوده شهرضا) با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري و شهرسازي بومي ايران

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ساماندهی گردشگری در یک منطقه شامل شناخت وضع موجود در ابعاد کمبودها و نواقص است که در سه وجه گردشگر، محیط و میزبان صورت می گیرد. تفرجگاههای پیرامون شهرها که به طور خود جوش توسط مردم و خارج از هدایت رسمی از سوی برنامه ریزان و دولت به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت در نظر گرفته میشود وقتی که حجم بازدیدکنندگان در آن مکان افزایش می یابد، نیازمند ساماندهی از سوی مسئولان محلی و فرا محلی است. که با توجه به موضوع، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از بررسی های اسنادی و همچنین مطالعات میدانی، از قبیل مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است و با استفاده از مدل SWOT و با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج تحقیق نشانگر آن است که کمبود امکانات، خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی سبب مهاجرت ساکنان بومی به مناطق دیگر شهر شده که با استفاده راهبردها که مهمترین آنها ارتقاء سطح کیفیت زندگی، ارتقاء و تقویت حس تعلق به مکان در بین ساکنان، ایجاد فعالیت های پر رونق، در راستای ارتقای سطح تعامل محیط با گردشگران میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 18 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:54 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله اثر درصد ترکيبات هيدروکربوري درون آب بر روي تشکيل و پايداري امولسيون بااستفاده از سورف


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثر درصد ترکيبات هيدروکربوري درون آب بر روي تشکيل و پايداري امولسيون بااستفاده از سورفکتانت با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثر درصد ترکيبات هيدروکربوري درون آب بر روي تشکيل و پايداري امولسيون بااستفاده از سورفکتانت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله اثر درصد ترکيبات هيدروکربوري درون آب بر روي تشکيل و پايداري امولسيون بااستفاده از سورفکتانت با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثر درصد ترکيبات هيدروکربوري درون آب بر روي تشکيل و پايداري امولسيون بااستفاده از سورفکتانت با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: پنجمین کنفرانس آب، پساب و پسماند
تعداد صفحات: 10
چکیده:
امولسیون، سیستم پراکنده ای است که قطره های مایع را در مایع غیر قابل اختلاط دیگر پراکنده می کند. برای ساخت محلول امولسیونی از آب مقطر و میعانات گازی استفاده شد. برای این کار 3 و 6 درصد از میعانات گازی درون آب با استفاده از سه سورفکتانت مورد استفاده قرار گرفت. سورفکتانت های مورد استفاده در این پروژه شاملTween80 CTAB وSpan 80 بودند. در این تحقیق تاثیر این سه نوع سورفکتانت بر روی تشکیل و پایداری امولسیون مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر سورفکتانت بر روی پایداری امولسیون تشکیل شده از توزیع اندازه قطرات میعانات گازی درون امولسیون استفاده گردید. برای این کار با استفاده از میکروسکوپ نوری توزیع اندازه قطرات به دست آمد سپس قطر متوسط قطرات تعیین شد. نتایج نشان داد که محلول های شامل سه درصد میعانات گازی امولسیون پایدارتری تشکیل می دهند زیرا قطر متوسط ساتر برای آنها کوچکتر بود. همچنین از بین سه سورفکتانت 80Tweenدر محلول شامل 3 درصد میعانات گازی درون آب با قطر متوسط 8 میکرومتر پایدارترین امولسیون وSpan 80 با قطر متوسط 72 میکرومتر در محلول شامل 6 درصد میعانات گازی درون آب دارای کمترین پایداری گزارش شدند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:52 ] [ علی ]

[ ]

دانلود رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس متوسطه شهرستان لامرد در سالتحصيلي 1394 با w


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس متوسطه شهرستان لامرد در سالتحصيلي 1394 با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس متوسطه شهرستان لامرد در سالتحصيلي 1394 با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس متوسطه شهرستان لامرد در سالتحصيلي 1394 با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس متوسطه شهرستان لامرد در سالتحصيلي 1394 با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي مديريت و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهرستان لامرد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که ایا بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد. جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان لامردبه تعداد 110 نفرکهتعداد 40 نفربعنوان نمونه ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده ازبین جهارمنطقه آموزشی انتخاب شدند.ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد. روش تحقیق در این بررسی همبستگی است و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی استفاده شده است. نتایج به دست آمده عبارتند از : بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. 2 بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد. 3- بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند با مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معنی داری وجود ندارد. 4- بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند با مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد.نتایج به دست آمده گویای این واقعیت است که هر چه عزت نفس مدیران بالاتر باشد ، اثر بخشی آنان بیشتر است و برعکس. وهمچنین بیشتر مدیران مدارس تقریبا از عزت نفس بالایی برخوردار می باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 23 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:49 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله نوآوري در تزيينات فضاهاي داخلي مسجد – مدرسه سپهسالار(شهيد مطهري) با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نوآوري در تزيينات فضاهاي داخلي مسجد – مدرسه سپهسالار(شهيد مطهري) با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نوآوري در تزيينات فضاهاي داخلي مسجد – مدرسه سپهسالار(شهيد مطهري) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نوآوري در تزيينات فضاهاي داخلي مسجد – مدرسه سپهسالار(شهيد مطهري) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نوآوري در تزيينات فضاهاي داخلي مسجد – مدرسه سپهسالار(شهيد مطهري) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
تعداد صفحات: 7
چکیده:
تزئین یکی از عوامل مهم در معماری ایران است که ظاهر ساختمان را از حالت خشک و بی روح خارج می سازد و به آن هویت و ویژگی خاصی می دهد. در این میان، مسجد – مدرسه سپهسالار(شهید مطهری) به عنوان یکی از شاهکارهای معماری دوره قاجار از لحاظ تزئینات و بخصوص نقوش کاشی کاری و حجاری حائز اهمیت می باشد.مسجد – مدرسه سپهسالار(شهید مطهری) در ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان تهران واقع گردیده است. بنای این مجموعه در سال 1296 ه.ق توسط میرزا حسین خان سپهسالار آغاز شد و بعد از مرگ وی توسط برادرش – یحیی خان مشیرالدوله – در حدود سال 1302 ه.ق به پایان رسید. این پژوهش سعی برآن دارد، با استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی به صورت حضور در بنا و مشاهده مستقیم از تزئینات مسجد – مدرسه سپهسالار(شهید مطهری) به ارزیابی و مطالعه نقوش نوآورانه این مسجد – مدرسه به عنوان یکی از برجسته ترین آثار معماری دوره قاجار، بپردازد نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد در مسجد – مدرسه سپهسالار جدید(شهید مطهری) نقوش گلدانی به صورت انتزاعی و ترکیبی با قاب بیضی شکل، نقوش هندسی، نقوش اسلیمی و گیاهی، خطوط بنائی و نقش های جدیدی همچون شمعدان اجرا شده است که در نوع خود یک نوع آوری می باشد، بطوریکه می توان گفت در هیچ کدام از مدارس دوره صفویه و مسجد – مدرسه های مورد بررسی دوره قاجار نمونه ای از این نقوش بکار نرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:47 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ماگماتيسم پليو – کواترنر در محدوده معدن مس سونگون با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ماگماتيسم پليو – کواترنر در محدوده معدن مس سونگون با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ماگماتيسم پليو – کواترنر در محدوده معدن مس سونگون با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ماگماتيسم پليو – کواترنر در محدوده معدن مس سونگون با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ماگماتيسم پليو – کواترنر در محدوده معدن مس سونگون با word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

ماگماتیسم پلیو – کواترنر در منطقه اهر – ورزقان (شمال اذربایجان شرقی) شامل فعالیتهای ولکانیک و ساب ولکانیک است که ترکیب آنها از بازالت های آلکالن سدیک تا تراکی آندزیتبازالتی، داسیت وریوداسیت تغییر می کند. فعالیت های ماگمائی ابتدا با فوارن های اسید و نفوذ دم های حد واسط تا اسید شروع شده و در انتها به فوران های حتد واسط متمایل به بازیک و بازالتهای آلکالن سدیک ختم شده است. این ویژگی می تواند ناشی از ذوب بخشی گوشته با نرخ کم، تولید ماگمای بازالتی آلکالن سدیک و جایگزینی آن در قاعده پوسته و در نهایت تولید ماگماهای هیربد دراین منطقه باشد. سرشت ماگمای ملد این سنگ ها در محدوده معدم مس سونگون کالکوآلکالن با پتاسیم پائین بوده و در تمامی نمونه ها نسبت Na2O/K2O همواره از یک بزرگتر است. این سنگ ها در مقایسه با سنگهای هم ارز در زونهای ریفتی از LREE فقیر بوده و در مقابل غنی شدگی مشخصی از LILE نشان می دهند. در دیاگرام های تفکیک کننده محیط تکتونیکی ، این توده ها در محیط های قوس ماگمایی پس برخوردی (Post Collision Arc) قرار می گیرند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 26 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:45 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي رابطه طرحوارههاي ناسازگارانه اوليه، هوش هيجاني و معنوي با رضايت زناشويي درزنان متقاضي ط


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه طرحوارههاي ناسازگارانه اوليه، هوش هيجاني و معنوي با رضايت زناشويي درزنان متقاضي طلاق و زنان غير متقاضي طلاق با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه طرحوارههاي ناسازگارانه اوليه، هوش هيجاني و معنوي با رضايت زناشويي درزنان متقاضي طلاق و زنان غير متقاضي طلاق با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي رابطه طرحوارههاي ناسازگارانه اوليه، هوش هيجاني و معنوي با رضايت زناشويي درزنان متقاضي طلاق و زنان غير متقاضي طلاق با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه طرحوارههاي ناسازگارانه اوليه، هوش هيجاني و معنوي با رضايت زناشويي درزنان متقاضي طلاق و زنان غير متقاضي طلاق با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي روانشناسي،علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگارانه اولیه، هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و زنان غیر متقاضی طلاق شاغل در آموزش وپرورش شهرستانهای زنجان، ابهر و خرمدره بود. جامعه آماری ما در این پژوهش کلیه زنان شاغل در آموزش پرورش شهرستان زنجان بود؛ و حجم نمونه نیز 80 نفر بود ) 40 نفر متقاضی طلاقو 40 نفر غیر متقاضی طلاق( که بهصورت نمونه در دسترس و داوطلبی از بین کارمندان زن شاغل در مدارس دولتی و غیردولتی و کلیه اماکن و ادارات مربوط به اداره آموزشوپرورش شهر زنجان انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس زوجیاینریج، پرسشنامه هوش هیجانی بار -ان، پرسشنامه هوش معنوی و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ بود. نتایج تحلیل پیرسون نشان داد بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی در گروه زنان متقاضی طلاق و گروه زنان غیر متقاضی رابطه معنیداری وجود دارد. در گروه زنان متقاضی طلاق بین هوش معنوی و رضایت زناشویی همبستگی معناداری مشاهده نشدولی در گروه زنان غیر متقاضی طلاق بین هوش معنوی و رضایت زناشویی همبستگی معناداری با ضریب اطمینان 99 درصد مشاهده شد؛ همچنین همبستگی بین رضایت زناشویی و طرحواره ناسازگار در هر دو گروه معنادار نبود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:43 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي انواع خوردگي هاي بوجود آمده در خطوط لوله(شرکت گاز استان قزوين) با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي انواع خوردگي هاي بوجود آمده در خطوط لوله(شرکت گاز استان قزوين) با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي انواع خوردگي هاي بوجود آمده در خطوط لوله(شرکت گاز استان قزوين) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي انواع خوردگي هاي بوجود آمده در خطوط لوله(شرکت گاز استان قزوين) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي انواع خوردگي هاي بوجود آمده در خطوط لوله(شرکت گاز استان قزوين) با word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: 1

چکیده:

ازجمله مشکلات ومعضلاتی که امروزه صنایع مختلف خصوصا صنعت نفت و گازباآن درگیرهستند خوردگی بوجود امده درتجهیزات فرایندی آنهاست خوردگی بوجود امده درخطول لوله فولادی انتقال گازبویژه درمناطق باتلاقی ودارای رطوبت زیادنیز ازاین قاعده مستثنی نبوده و سالیانه هزینه های زیادی را به شرکت های گاز تحمیل می کندازمهمترین خوردگیهای بوجود امده درخطوط لوله میتوان به خوردگی تنشی میکروبی شیاری و ; اشاره نمود که دراین مقاله بطور مفصل به مسئله پرداختیم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:41 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليکي HECدرRAS در محيط سامانه اطلاعات جغرافييي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليکي HECدرRAS در محيط سامانه اطلاعات جغرافييي GIS با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليکي HECدرRAS در محيط سامانه اطلاعات جغرافييي GIS با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليکي HECدرRAS در محيط سامانه اطلاعات جغرافييي GIS با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليکي HECدرRAS در محيط سامانه اطلاعات جغرافييي GIS با word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: 9

چکیده:

سیلابدشتها و مناطق مجاور رودخانه ها که به دلیل شرایط خاص خویش فضاهایی مناسب برای انجام فعالیتهای اقتصادی واجتماعی محسوب می شوند،همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع سیلابهای مختلف قرار دارند .از این رو در این مناطق تعیین میزان پیشروی سیلاب و ارتفاع آن نسبت به رقوم سطح زمین و نیز تعیین خصوصیات سیلاب د ر دوره بازگشت های مختلف که تحت عنوان پهنه بندی سیلاب صورت می گیرد،حائز اهمیت فراوان خواهد بود .بر این اساس پهنه بندی سیلاب ،پیشنیاز توسعه مناسب،ضوابط ساخت و ساز لازم و مبنای تعیین اثرات اکولوژیک و زیست محیطی بوده و میزان ریسک سرمایه گذاری را مشخص می کن د .قابلیت اتصال بعضی از مدل های هیدرولیک رودخانه با سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS دستاوردها وراهکارهای وسیعی را در فراروی مدیران و برنامه ریزان قرار داده است .در این راستا این تحقیق با هدف تلفیق مدل هیدرولیکی HEC-RAS با نرم افزارArc View از مجموعه نرم افزارهای GIS ازطریق الحاقیه HEC-GeoRAS برآورد پهنه سیل در فاصله 5 کیلومتر از رودخانه نکا حدفاصل روستاهای چمان تا بزمین آباد می پردازد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 21 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:39 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله عوامل ناپايدارى حکومت علوى با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عوامل ناپايدارى حکومت علوى با word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عوامل ناپايدارى حکومت علوى با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله عوامل ناپايدارى حکومت علوى با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عوامل ناپايدارى حکومت علوى با word :

حکومت چند ساله امام على(ع) پس از حکومت نبوى(ص) بهترین نمونه از یک حکومت اسلامى است. درسهایى که مى توان از روند تشکیل، تداوم و زوال این حکومت آموخت نه تنها براى پیروان آن حضرت به عنوان بهترین تربیت یافته مکتب اسلام (در حد اولین امام معصوم(ع)) بلکه براى هر ناظر و تحلیل گر تاریخى هم فراوان است. وقتى گفتارهاى نغز و پربار امام(ع) را هم، در کنار واقعیتها و رخدادهاى مقطع تاریخى این حکومت بیفزاییم آنگاه جریان هدایت بخشى و درس آموزى آن عمیق تر و وسیع تر مى شود. بررسى همه جانبه مقطع تاریخى حکومت علوى(ع) موضوع تحقیق بلکه تحقیقهاى مفصلى مى تواند قرار گیرد. آنچه در یک مقاله مى توان انتظار داشت کاوش در برخى از جنبه هاى این موضوع است.
یکى از جنبه هاى قابل بحث و بررسى در حکومت علوى(ع) «عوامل ناپایدارى» این حکومت است. بررسى عوامل ناپایدارى مترتب بر این است که اصل ناپایدارى را بپذیریم. یعنى اول باید اثبات کنیم که حکومتى ناپایدار است سپس به علل و عوامل آن بپردازیم. البته در یک بررسى صرفاً علمى و ذهنى بدون توجه به واقعیتهاى خارجى هم ممکن است به طور کلى «عوامل ناپایدارى» را بررسى کنیم، چه بر این باور باشیم که از نظر تاریخى و واقعیت خارجى هم چنین ناپایدارى وجود داشته یا نه. اما موضوع سخن در اینجا واقعیت خارجى حکومت علوى(ع) است.
1ـ مفهوم ناپایدارى حکومت
اگر پایدارى یک حکومت را به معناى دوام و همیشگى آن با ساز و کارها و ساختارهاى یکسان بپنداریم هیچ حکومتى به این معنا پایدار نیست. به قول ابن خلدون دولتها مانند اشخاص عمرهاى طبیعى دارند که با طى کردن آن از بین مى روند.[1] اما پایدارى مى تواند به این معنا باشد که حکومت با عمر طبیعى خود باثبات و استوار باشد به گونه اى که بتواند در مقابل حوادث گوناگون مانند جنگهاى متعادل، شورشها، نارضایتى هاى مقطعى و ... خود را حفظ کند و در راستاى اهداف تعریف شده خود گام بردارد. در چنین حکومتى اگر دولت مردان آن و بلکه رییس حکومت هم طى حوادث غیر منتظره اى از صحنه خارج گردند تزلزل عمده اى حاصل نمى شود. مفهوم ناپایدارى حکومت مقابل این معنا است. حکومتى ناپایدار است که با حوادثى از این قبیل متزلزل یا نابود گردد.
2ـ ناپایدارى حکومت علوى(ع)
قبلاً لازم است توجه شود که اگر از ناپایدارى حکومت علوى(ع) سخن مى گوییم به معناى غفلت از حقانیت خود این حکومت چه در معناى فقهى سنّى آن و چه در معناى کلامى و فقهى شیعى آن نیست. پایدارى و ناپایدارى حکومتها امرى است واقعى و خارجى که تابع علل و عوامل مختلفى است و هم مى تواند در باره حکومتهاى حق و هم در باره حکومتهاى ناحق بررسى شود.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:37 ] [ علی ]

[ ]

دانلود ظرفيتهاي گردشگري سلامت درايران؛موانع، چالشها و راهکارها با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ظرفيتهاي گردشگري سلامت درايران؛موانع، چالشها و راهکارها با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ظرفيتهاي گردشگري سلامت درايران؛موانع، چالشها و راهکارها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود ظرفيتهاي گردشگري سلامت درايران؛موانع، چالشها و راهکارها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ظرفيتهاي گردشگري سلامت درايران؛موانع، چالشها و راهکارها با word :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهکارها و چالش ها با محوريت کشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این یک واقعیت انکارناپذیر است که جذب گردشگران خارجی درایران بابرخی محدودیت ها مواجه است که امکان رقابت با کشورهای پیشروی این صنعترا باموانع بزرگ روبرو می کند قبول این حقیقت مارا به مسیرهای نوین و خلاقانه ای رهنمون می کند گردشگری تنها به تفریح و بازدید ازبناهای تاریخی ختم نمی شود بسیاری ازافراد برای افزایش میزان سلامتی و یادرمان بیماریهای جسمی وروانی خود اقدام به مسافرت میکنند که این نوع ازگردشگری نسبت به سایر انواع گردشگری پایدارتر مطمئن تر و کمترین وابستگی به محدودیت های مذکور را دارد ایران باپتانسیل ترین و توانمندترین کشور درمیان همسایگان خوددرخصوص جذب گردشگران سلامت است ازطب سنتی انواع گیاهان دارویی و منابع طبیعی ابهای گرم و معدنی گرفته تا نیروهای متخصص پزشکی و بهداشتی وهمچنین مراکز پیشرفته درمانی همچون درمان ناباروری دندانپزشکی جراحی قلب و جراحی زیبایی و غیره والبته هزینه های کم خدمات درایران ازجمله این ظرفیتها است نیاز مردم کشورهای همسایه به خدمات بهداشتی و درمانی به لحاظ سطح پایین دانش پزشکی این کشورها بعلاوه مشکلات سلامتی آنها نیز اجمله نقاط قوت ایران محسوب میشود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:35 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]