مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود A novel clustering and Routing protocol for Wireless sensor Networks To Reduce Energy Consump


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود A novel clustering and Routing protocol for Wireless sensor Networks To Reduce Energy Consumption با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود A novel clustering and Routing protocol for Wireless sensor Networks To Reduce Energy Consumption با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود A novel clustering and Routing protocol for Wireless sensor Networks To Reduce Energy Consumption با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود A novel clustering and Routing protocol for Wireless sensor Networks To Reduce Energy Consumption با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

in wireless sensor networks, energy consumption is an important aspects of researches.communication energy consumption is a main challenge.in this paper a novel way based on routing protocol is proposed.this protocol works based on two phases.the first phase is cluster setup,and the second phase is routing between cluster heads and base station to send the data and information.copmaring to existing protocols , such as leach, leach-c and heed ,it seems that this protocol has better performance to reduce energy consumption.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 23 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:14 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله نقش خودکارآمدي و دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش خودکارآمدي و دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش خودکارآمدي و دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله نقش خودکارآمدي و دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش خودکارآمدي و دلبستگي به والدين در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع متوسطه با word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
تعداد صفحات: 13
چکیده:
پیشرفت تحصیلی و عوامل شخصیتی موثر برآن سالهاست که از موضوعات در خور اهمیت در میدان پژوهش روانشناختی بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی دلبستگی به والدین و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. شرک تکنندگان این پژوهش همبستگی، شامل 300 نفر ( 167 دختر و 133 پسر) از دانشآموزان دبیرستانهای شیراز بودند که براساس روش نمون هگیری خوشه ای چندمرحل های تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش هر یک از شرک تکنندگان خرده مقیاس دلبستگی به والدین آرمسدن و گرینبرگ ( 1987 ) و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوآرزر و جروسلم ( 1992 ) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن ها به کمک روش تحلیل عامل و همسانی درونی تعیین شد. نتایج حاکی از روایی و پایایی قاب لقبول آزمو نها بود. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن بود که هر یک از متغیرهای پیشبین قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی هستند و دلبستگی دارای بیشترین سهم در پیشبینی پیشرفت تحصیلی است. همچنین از میان ابعاد دلبستگی، بعد اعتماد به مادر پیشبینی- کنندهی قویتری برای پیشرفت تحصیلی بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 29 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:12 ] [ علی ]

[ ]

دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word :

دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word

مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این رهیافت توانسته اند وضعیت خویش را تا حد در خور توجهی بهبود بخشیده وبسیاری از مشکلات خود را از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد سرانه وکمبود درامد ارزی را پوشش دهند.(رضوانی1374)

گردشگری روستایی به عنوان یکی از بخشهای مهّم گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفته است ودر فرایند جهانی شدن اهمیت روزافزونی یافته است. این بخش از گردشگری علاوه بر حفظ ارزش ها . باورها.رسوم باستانی با ایجاد فرصتهای برای اشتغال وکسب ودرامد برای ساکنین محلی وتوسعه ساختارهای زیربنایی امکان توسعه پایدار ویک پارچه روستایی را فراهم میکند.

امروزه اهمیّت صنعت کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه روستایی کم رنگ تر شده است. و از طرف دیگر رشد فزاینده جمعیّت افزایش بهره برداری ها وکاهش منابع طبیعی و در نتیجه تهدید محیط زیست انسانی جوامع روستایی را برای ادامه حیات و تداوم رشد خود بر منابع درآمدی دیگری را داشته باشد. (باباخان زاده 1389)

کشور ایران از نظر منابع طبیعی جز ده کشور برتر دنیا به شمار می رود. که می تواند از اثرات حاصل ازگردشگری در کاهش مشکلات بیکاری و درآمد اقتصادی بهره مند شود اما بر اساس آمارها ایران از این فرصت بهره کافی را نبرده است به طوری که در میان کشورهای اسلامی رتبه دهم را دارا می باشد.(ابوالحسن نژاد 2- 1382 )

سرعین به لحاظ موقعّیت جغرافیایی وطبیعی خود از شمال و شمال غرب به کوههای سر به فراز کشیده سبلان از جمله بابا مقصود و آیقار و ... وبه خصوص از سمت روستایی الوارس،لاطران و ورگه سران به قله های معروف سلطان ساوالان با ارتفاع4818 متر منتهی می گردد. این کوهها و ارتفاعات در هر یک از فصل های سال، جاذبه های مخصوص خود را دارند.


دانلود نقش گردشگری در توسعه روستایی با word
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه. 1

بیان مسئله. 1

ضرورت انجام پژوهش... 3

سوال تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 4

هدف کاربردی تحقیق. 4

فصل دوم

تعریف اصطلاهات کلیدی تحقیق. 6

انواع توریسم. 6

تاریخچه توریسم در جهان. 7

تاریخچه توریسم در ایران. 7

مفهوم توریسم روستایی؛ 8

مهمترین جاذبه های روستایی.. 9

موانع و مشکلات توریسم روستایی.. 9

فواید توریسم روستایی ؛ 10

توسعه روستایی ؛ 12

توسعه از دیدگاه جهانی اسلام ؛ 12

مفهوم پایداری توسعه. 13

مفهوم ناپایداری توسعه؛ 13

سوابق تحقیق(پیشینه) 14

فصل سوم

روش تحقیق. 16

جامعه آماری.. 16

روش گردآوری اطلاعات.. 16

فصل چهارم

گردشگری در شهر توریستی سرعین.. 18

اداب و رسوم. 19

تقسیم بندی فصل زمستان در سرعین و روستاهای حومه. 21

لباس محلی روستاهای سرعین.. 21

بازی های محلی.. 22

جاذبه های گردشگری سرعین.. 22

بررسی گردشگری روستایی روستاهای سرعین.. 23

دهکده سنگی و زیر زمینی ویند کلخوران. 23

روستای تاریخی گنزق. 25

دره اردی موسی.. 26

غارها و معماری صخره ای روستای گنزق. 26

امامزاده سیدابوالقاسم. 27

لباس محلی روستای گنزق. 28

بخش اردیموسی.. 28

دره جنگلی اردی موسی.. 28

روستای توریستی بیله درق. 29

چشمه آب معدنی بیله درق. 30

روستای آغ مام (آتشگاه) 31

غار کهرلر. 31

آبهای معدنی روستای آتشگاه 32

چشمه بئیش بولاغی.. 32

آرامگاه امامزاده عبدالله.. 32

روستای ورگه سران. 33

زمان بنای روستا 33

جاذبه های گردشگری روستای ورگه سران. 33

روستای لاطران. 34

روستای الوارس... 34

پوشاک محلی روستای الوارس... 35

جاذبه های روستای الوارس... 35

آبشار گورگور. 35

پیست اسکی الوارس... 36

ایل شاهسون و گردشگری روستایی و عشایری.. 36

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 39

از جمله اقداماتی که می توان انجام داد. 40

منابع. 41


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 30 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:10 ] [ علی ]

[ ]

دانلود جايگاه عبوديت در تکامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام با تکيه بر روايت عنوان بصري با wor


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود جايگاه عبوديت در تکامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام با تکيه بر روايت عنوان بصري با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود جايگاه عبوديت در تکامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام با تکيه بر روايت عنوان بصري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود جايگاه عبوديت در تکامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام با تکيه بر روايت عنوان بصري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود جايگاه عبوديت در تکامل انسان از منظر امام صادق عليه السلام با تکيه بر روايت عنوان بصري با word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش مکتب امام صادق (عليه السلام)

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف نهایی و تکامل انسان طبق آیات و روایات، رسیدن از ظلمات به نور است و طبق آموزه های کتاب و سنت، عبودیت به عنوان اصلی ترین راه برای رسیدن به تکامل انسان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. انسانی که می خواهد به تکامل برسد، باید بتواند حقیقت عبودیت را در نگرش ها، تدبیرها و رفتارهای خود ظهور دهد. تا وقتی انسان خودشت و کمالاتش را می بیند و به جسم و روح و اشیاء توجه استقلالی دارد، دچار شرک و ظلمت است و برای اینکه انسان از این ظلمت خارج شود، صرف تلفیق و تکرار کافی نیست و انسان باید از درون به این وادی نور برسد که این همان راه عبودیت است. یکی از اشکالات عمده افراد منحرف و کتب های انحرافی- حتی اگر مقصد را هم درست انتخاب کرده باشند که حقتعالی است- همین است که راه رسیدن به این کمال مطلق را درست انتخاب نکرده اند. راه رسیدن به تکامل و کمال مطلق، عبودیت است و عبودیت به عنوان اصلی ترنی راه کمال انسان، سرخود نمی شود. و باید پیغمبر یا امام باشد و در زمان حاضر هم که به معصوم دسترسی نداریم در احکام به مراجع، در عقاید به علمای عقاید، و در اخلاق هم باید به علمای اخلاق رجوع نماییم. تا در همه امور عبد باشیم، تا به نور برسیم و این نور را در همه موجودات و اشیاء مشاهده کنیم که : «الله نور المسوات و الارض». حضرت امام صادق (ع)، برای رسیدن به حقیقت عبودیت، توصیه هایی را به عنوان بصری فرموده اند که با عنوان حدیث عنوان بصری معروف هست که در این مقاله از این حدیث بهره های بیشتری برده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 27 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:08 ] [ علی ]

[ ]

دانلود بررسي تطبيقي مباحث فقهي ولايت فقيه با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي تطبيقي مباحث فقهي ولايت فقيه با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي تطبيقي مباحث فقهي ولايت فقيه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود بررسي تطبيقي مباحث فقهي ولايت فقيه با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي تطبيقي مباحث فقهي ولايت فقيه با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

ولایت فقیه از مباحث بحث انگیز حوزه ی اندیشه سیاسی فقهی فقهای امامیه در عصر غیبت معصوم علیه اسلام است این نوشتار در صدد تبیین عقلائی ، مستدل و و متقن مبانی مشروعیت نظام ولایت فقیه برامده است و تلاش می شود از زوایای مختلفی با مدد ادله ی عقلی و نقلی به اثبات ولایت فقیه بپردازد و شرایط ، صفات و حوزه ی اختیارات ولی فقیه را مورد بررسی قرار دهد . امام خمینی ( ره ) و برخی از فقیهان همواره بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرده اند از منظر آنان فقیه جامع الشرایط در تمامی شئون مربوط به حکومت دارای ولایت است و همه ی اختیاراتی که پیامبر (ص) و حضرات معصومین (ع) در زعامت جامعه داشتند ، فقیه جامع الشرایط داراست و مردم موظف اند به او مراجعه کنند زیرا او حاکم بر تدبیر امور است . در مقابل این اندیشه ، عمده ای دیگر ولایت فقیه را از منظر دیگری مطرح کرده اند ، به مقیده بودن اختیارات ولی فقیه اعتقاد دارند و آن را مشروط به اموری دانسته اند . نگارندگان این سطور بر این باورند « ولایت مطلقه فقیه » فراتر از خود نظریه « ولایت فقیه » است به گونه ای که در اداره ی سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی نقش بسیار تعیین کننده تری خواهد داشت .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 22 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:06 ] [ علی ]

[ ]

دانلود اوقات فراغت با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

دانلود اوقات فراغت با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت دانلود اوقات فراغت با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخچه اوقات فراغت
عصر حجر و ویژگیهای آن :
1- بوجود آمدن صنعت سنگ تراشیدن
2- اختراع ابزار نوک تیز
3- تهیه لباسهای گرمتر و ساختن ظروف
4- کشف وسیله روشن کردن غارها
یونان باستان و ویژگیهای آن :
آغاز هر فصل را جشن می گرفتند
برگزاری مسابقات مشت زنی و کشتی و پرشها و پرتاب وزنه
برگزاری بازیهای المپیک

ایران باستان و ویژگیهای آن :
شکار با اسب و تیر و کمان
درختکاری و چیدن گیاهان دارویی
برگزاری جشنهای ملی و مذهبی (نوروز، مهرگان، سده و ... )
اوقات فراغت پس از اسلام : انجام هر چه بهتر وظایف فردی و اجتماعی
قرن 19 و قرن 20

تعاریف اوقات فراغت
ریشه فراغت
فراغ : آسایش، آرامش، استراحت
معنای لغوی فراغت : آرامش، آسایش، آسودگی، استراحت
فرصت زمانی است که پس از کار موظف روزانه باقی
می ماند و فرد به هنگام آسودگی با شوق و رغبت به تفریحات، سرگرمیها و توسعه آگاهیها و فعالیتهای هنری جهت رفع خستگی و تجدید قوا و فعالیتهایی که با رشد و تعالی شخصیت منجر می شود، می پردازد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 27 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:04 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش با word :

دانلود مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش با word

مقدمه و حركت

این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از كاربرد رویكردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یك موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل در خریدها، چرخه موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل كمك به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بكار گرفته می شوند و نتایجی كه آنها ایجاد می كنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

زمان برای تصمیم گیرندگان كمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بكارگیری كامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوه زیادی در بردارد . جایی كه مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق كار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای كامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویكرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسك حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید كه آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می كند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تكنولوژی در دسترس و خسارات رویكردهای توسعه یافته اخیر و امكان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریكی از كارهایشان ، جلب كند ، بنابراین مطلوبست تاقبل از توجه به پروژه مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه كنیم .

ا ستفاده از كامپیوترها به طوری كلی و مدلهای مبتنی بر سیستمهای پایگاه دانش به طور اخص ، به عنوان یك بخش جدایی ناپذیر از فرآیند حسابرسی ، بیشتر معمول رایج است ، مداركی بر این روند می توان از طریق منابع و مأخذ اكثر متنهای حسابرسی اخیر و مقاله هایی كه به طور خاص با این نكته سروكار دارند ، بدست آورد .

به عنوان مثال ، نشانه‌اخیر از میزان اهمیتی كه دانشگاه وحرفه به سیستم خبره ( مدل پایگاه دانش ) داده اند را از (1995)White می توان دریافت . این مقاله 105 سیستم حسابداری آكادمیك را در سطح ایالات متحده بررسی كرد . از این تعداد 96 درصد ، نقش هوش مصنوعی و سیستم خبره را درحسابداری و حسابرسی واحد مورد رسیدگیشان ، پنهان نمودند و 46 درصد به طور مستقیم كاربرد سیستمهای خبره را لمس كردند .

این نوشته جات و آثار چاپی ، مزایای رویكرد پایگاه دانش در مدل سازی تصمیم را افزایش داد Wateman(1986) ، ویژگیها و مزایای زیر را به عنوان مزایای بالقوه سیستمهای خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده (‌تصمیم گیرندگان انسانی ) ، مشخص نمود :

اظهار عقیده مصنوعی ( سیستم خبره )

اظهار عقیده كارشناسان ( تصمیم گیرندگان انسانی )

دائمی

انتقال آسان

مستند سازی آسان

از بین رفتن

انتقال مشكل

مستند سازی مشكل

Consistent

غیر قابل پیش بینی

قابل تهیه ، مقرون به صرفه

گران ، پرهزینه

مزایای سیستم خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده

این روشن نیست آیا این مزایا مختص استفاده از سیستم خبره می باشد ، یا خیر ؟ در جهت متتنوع نمودن درجات این سیستم ، به نظر می رسد كه در هر نوع كامپیوتری برای كمك به تصمیم گیری قابل كاربرد هستند وسعت این مزایا بسیار وسیع و متنوع است . به عنوان مثال ؛ مسائل تصمیم گیری را رفع نماید . وقوع مكرر ابهام در مسئله تصمیم گیری نسبت به یك مورد قطعی و مطلق ؛ یك سئوال است ، این ممكن است یك گزینه ساده تر باشد . كافی است تا رویكردها بعضی از طبقات و درجات مسائل تصمیم گیری را كه میتوان درجه ای از ابهام را در آنها تصور ساخت ، نشان دهند .

Simon(1973) مسئله كاملاً سازمان را به یك موضوعی كه می توان در الگوریتم تصمیم گیری به آن استفاده نمود . تعریف كرد و این گونه می توان تعریف را دنبال نمود كه تعیین و شناسایی چنین مسائل سازمان یافته ای ممكن است در طول زمان تغییر یابند . بنابراین برای فهم ما از فرآیند تصمیم گیری ، الگوریتم باید متناسب با این تغییر و تحول ، رشد و نمو یابد . بدین ترتیب الگوریتم توصیفی به طور كامل قادر می شود تا بر ابهام ذاتی در تصمیم گیری های خاص ، فائق آید .

همانطور كه بیان شد ، این مقاله درصدد است تا از رویكرد مدل سازی كه مدل پایگاه دانش یكی از این مدل هاست ، مدل مبتنی بر روش می باشد ، این مدل یك سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا مدل تصمیم گیری سازمان یافته را با استفاده از زبان برنامه ریزی رسمی مشخص می نماید . تا یك الگوریتم وابسته به جبر در اتخاذ تصمیم را ایجاد نماید . یك چنین مدلی شامل مجموعه معینی از روشهایی است كه باید در جهت مورد ملاحظه قرار دادن موضوع تصمیم كه قبل از تعریف شده است و ارائه راه حلی برای این موضوع ، كامل شود .

چنین الگوریتم جبر گرایانه ای ، فاقد انعطاف پذیری است . كه می تواند با استفاده از مدل پایگاه دانش كسب گردد (1986)Turban and wathins مدل پایگاه دانش را این گونه تعبیر و تفسیر نمودند : یك برنامه كامیپوتری كه شامل دانش بخره در باره قلمرو یك موضوع خاص و مكانیسم ارائه دلیل برای افزایش استنتاج بر اساس دانش می شود »

بنابراین ما دیدیم كه تعریف ویژگیهای مدل پایگاه دانش ، دارای مكانیسم ارائه دلیل است .

این مكانیسم ، ابزاری را استنتاج می كند كه توسط Water man(1986) این گونه تعریف می شود . بخشی از سیستم پایگاه دانش یا سیستم خبره كه شامل دانش حل مشكلات می باشد . این ابزار استنتاج حوزه‌دانش ( استقرار یافته در پایگاه دانش ) را درجهت رسیدن به یك استنتاج جدید ، تكامل می دهد .دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:02 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله مدلسازي و بررسي اثر psd (توزيع سايز حفره)،روي کسر جذب شده، در جذب هيدرو کربنهاي سبک تو


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازي و بررسي اثر psd (توزيع سايز حفره)،روي کسر جذب شده، در جذب هيدرو کربنهاي سبک توسط جاذب نانو متخلخل کربني با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازي و بررسي اثر psd (توزيع سايز حفره)،روي کسر جذب شده، در جذب هيدرو کربنهاي سبک توسط جاذب نانو متخلخل کربني با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مدلسازي و بررسي اثر psd (توزيع سايز حفره)،روي کسر جذب شده، در جذب هيدرو کربنهاي سبک توسط جاذب نانو متخلخل کربني با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازي و بررسي اثر psd (توزيع سايز حفره)،روي کسر جذب شده، در جذب هيدرو کربنهاي سبک توسط جاذب نانو متخلخل کربني با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در این مقاله مدلی ریاضی برای جذب چند جزئی هیدروکربنها در ذرات جاذب با اشکال مختلف ارائه شد. مدل بکار رفته ، غیرخطی و چند جزیی لانگمویر توسعه یافته میباشد که میتواند در شرایط عملیاتی مختلف، ظرفیت جذب را ارائه دهد .برای حل معادلات از روش تفاضل محدود ضمنی استفاده شد. در بررسی منحنی گذر، پاسخ فرآیند جذب نسبت به تغییر پارامترهای مؤثر مدل از جمله سایز حفره و تخلخل ، که نتیجه گرفته شده از اطلاعات توزیع سایز حفره (psd) میباشند مورد بررسی قرار گرفت. مدل حاضرنشان داد که میزان جذب شوندگی به این پارامترها وابستگی شدید داشته است و با تغییر این پارامترها میتوان ظرفیت جذب را کنترل نمود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 22 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 19:00 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان با word دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان با word :

چکیده
انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید . اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای كنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب میشود .
در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـركت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متكی بود .

لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راه های تقویت مشاركت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.
امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حركت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می كنند.

لذا پژوهشگر در این تحقیق برآن است تا بتواند راه های تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری – گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.

جامعه نمونه این مطالعه 200 نفر از شهرستانهای( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) می باشد.
هدف كلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشاركت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

نتایج بدست آمده نشان داد :
فرضیه اصلی:اعتماد مردم به نظام حاكم ،دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.
فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاكم برجامعه بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است
نتایج بدست آمده نشان داد

1- ایجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم می باشد . به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم می توانند با طیب خاطر و اطمینان كامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری بكار اندازند همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت كامل مكانی را جهت گردشگری انتخاب می نمایند.
2- تحقیق حاضر نشان می دهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشاركت مردم در این صنعت می شود .

3- همچنین در این تحقیق نشان داده شده است كه بطور كلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگری می باشد . تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راههای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشاركت مردم در زمینه این صنعت و ا سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری میباشد كه می تواند باعث تقویت مشاركت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد . اطلاع رسانی در عمق مشاركت نهفته است .

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه
انسان پیشرفته امروزی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید .
اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای كنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت گردشگری» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب میشود . گردشگری در بسیاری از كشورهای بزرگ و كوچك جهان، یکی از بزرگترین و سود آورترین صنایع است شاید بتوان به جرأت گفت كه گردشگری و اقتصاد توریسم امروز به یكی از اصلی ترین اركان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است به نحوی كه بسیاری از توسعه سازان از این صنعت با عنوان توسعه پایدار یاد می كنند كه در تاریخ اقتصاد جهان ، قرن بیست و یكم را به نام خود فتح خواهد كرد .

در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـركت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متكی بود ، بلكه همراهی سابقه و تجربه ذی قیمت گذشته را باید مبنایی برای دستیابی به رسالتها و مقاصد دوربرد مدنظر قرار دارد .

2-1- بیان مسئله
امروزه گردشگری و صنعت گردشگری منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حركت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می كنند. جهانگردی و گردشگری یكی از بزرگترین و متبوع ترین صنایع محسوب می شود و در آمد آن در سال 2001 بالغ بر 43 میلیارد دلار بوده است . كشور ما نیز با رفع موانع موجود در زمینه گردشگری و تقویت راههای مشاركت مردم در زمینه توسعه صنعت گردشگری میتواند سهم قابل قبولی از این درآمدها را به خود اختصاص دهد .
امروزه توسعه و پیشرفت رمز حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود ما در دورانی زندگی می كنیم كه تغییر درآن شتاب گرفته است .
حوادث و رویدادهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فناوری تكنولوژی تصور ما را درباره جهان دگرگون كرده است .

كشور ایران با پیشینه تمدن كهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی ، ضمن آنكه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال زایی و در آمد ارزی است بر حفظ ارزشهای متعالی و هویت فرهنگی تمدن خود تأکید دارد و الگوی سفر را از اندیشه ها و آموزه های قرآنی و احادیث مستند دریافت میدارد .

با این وجود كشور ایران از لحاظ در آمدهای حاصل از گردشگری در جایگاه، مناسبی قرار نداشته و نتوانسته از پتانسیلهای مثبتی كه در زمینه گردشگری وجود دارد استفاده نماید .
از سوی دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی كه در این زمینه متولی امور می باشند نیز اقدامات مثبتی را در زمینه جذب توریسم انجام نداده اند و یا بسیار ضعیف عمل كرده اند .
گردشگری بعنوان یك صنعت در آمد زا و رونق دهنده چرخهای اقتصادی كشور در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان نقش مهمی دارد . از طرفی نباید گردشگری و ایرانگردی را تهدید علیه ارزشها دانست ، بلكه باید آن را در جهت رونق اقتصادی، تقویت هویت و وفاق ملی، فرصت مغتنمی تلقی نمود و عاملی برای صلح و همزیستی میان ملل و گفتگوی تمدنهای مختلف كه

ثبات و امنیت را به ارمغان می آورد، مورد نظر داشت . جهانگردان به ایران می آیند تا تمدن كهن ایرانیان را كه غنا بخش تمدن جامعه بشری بود و در تاریخ هر ملتی به شیوه ای نقش آفرینی نموده است را ببینند . تعارض بین ارزشهای دینی و فرهنگی با ترویج صنعت گردشگری در كشور وجود ندارد . بنابراین جهانگردان نه تنها تهدید نیستند بلكه فرصت اند . و نباید ضعف مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح مسئولین را با تهدید تلقی كردن گردشگران توجیه نمود . باید با پژوهش و برنامه ریزی، آموزش و بازاریابی بخشهای خصوصی و دولتی و همچنین با بازكردن راههای مشاركت مردم در جهت جذب توریسم و ارتقای صنعت گردشگری سهم بیشتری از درآمد صنعت گردشگری جهانی با حفظ هویت و ارزشها را به خود اختصاص داد .

صنعت گردشگری فرهنگی ترین حوزه اقتصاد است . كارشناسان اقتصادی معتقدند كه گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است كه در حد بسیار زیادی با رگه های فرهنگی گره خورده است چون از یك سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگها، تمدنها، ن‍ژادها ، سرزمینها، اقوام و گویش های مختلف را با یكدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر نیز می تواند یكی از منابع كسب در آمد برای كشورهای مختلف باشد این كه گفته می شود : «اقتصاد توریسم بهترین محرك برای كشورهایی است كه به دلیل تك محصولی بودن یا محدود بودن منابع در آمد ، دارای اقتصاد خموده هستند » ، به سمتی می رود تا توسط بسیاری از كشورهای در حال توسعه به یكی از بزرگترین واقعیتهای اقتصادی تبدیل شود .

به نظر می رسد كه كشورهای صاحب نفت و یا كشورهای دیگری كه تنها یك منبع درآمدی در اختیار دارند باید از كنار صنعت گردشگری به راحتی عبور نكنند چون عامل بسیار مهمی برای تنوع درآمد آنها است در این مورد برخی از كشورهای حوزه خلیج فارس با اتكا به صنعت توریسم و تجهیز زیرساختهای آن توانسته اند طی سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند به طوری كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی ، توفیق این كشور ها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنها در صنعت توریسم می دانند. با توجه به اینكه ایران در حال حاضر به صورت بالقوه یكی از كانونهای توریستی جهان به شمار می آید و دارای جاذبه های فراوانی است توجه و تاكید برای گسترش این صنعت علاوه براینكه از نظر فرهنگی و سیاسی دارای منافع بسیاری است موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی نیز می شود

و از آنجا كه استان خوزستان یكی از استانهایی می باشد كه دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی طولانی است و از نظر اقتصادی نیز، توسعه صنعت گردشگری در این استان می تواند موجب شكوفایی و رونق بخشهای اقتصادی از یك سو و ایجاد اشتغال و فرصتهاتی جدید شغلی از سوی دیگر كه این خود مستلزم مشاركت همه جانبه مردم در حمایت از این صنعت است .طبعا” تا ما نتوانیم ظرفیتهای گردشگری موجود رابه هموطنان خودمعرفی نماییم،

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر می كوشد كه نسبت به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشاركت مردم در جهت توسعه صنعت گردشگری(گردشگری داخلی ) در این استان اقدام نموده و راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه و رشد این صنعت را بررسی نماید .

با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، می توان سئوالات زیر را باتوجه به فرضیات مطروحه مورد توجه قرار داد :
1-افزایش اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی چه رابطه ای با مشاركت آنان در توسعه صنعت گردشگری دارد ؟
2-اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی چه رابطه ای با مشاركت آنان در توسعه صنعت گردشگری دارد ؟
3-رسانه ها چه نقشی در تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری دارند ؟

3-1- پیشینه تحقیق
پیرامون گردشگری و اهمیت آن پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از كشور صورت پذیرفته است ، همچنین تحقیقاتی بصورت كلان پیرامون مشكلات توریسم در ایران توسط عده ای از دانشجویان ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت سیاحتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ; صورت گرفته است . ولیكن در جامعه آماری مورد نظر با این عنوان قبلاً تحقیقی انجام نشده است . ذیلاً به سه نمونه پایان نامه تحصیلی اشاره می شود :
1-محمد طاهر قمیشی در پایان نامه خود با عنوان «ارزیابی عملكرد امداد خودرو ایران در بهبود فرآیند گردشگری و صنایع خودرو سازی و قطعه سازی در استان خوزستان .
2-پایان نامه آقای مسعود غلامی با عنوان «بررسی وارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در ایران در رشته كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، در این پژوهش تأثیر متغیرهای ضریب امنیت (بعد داخلی و خارجی) امكانات و خدمات گردشگری، سیستمی واحد در زمینه بازاریابی و تبلیغات و هماهنگی در سازمانهای درگیر در توسعه صنعت گردشگری مورد آزمون قرار گرفته شده است .
3-پایان نامه ای با عنوان «بررسی اثر بخشی مدیریت گردشگری فرهنگی» توسط خانم روزیتا رضاپور نوشته شده در این پژوهش به شناسایی و رفع چالشهای موجود در مسیر توسعه این صنعت پرداخته شد تا وضعیت كنونی را بهبود بخشند .

4-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
یكی از مسایل عمده ای كه فرایند جهانی شدن را در مركز توجه انسان قرار داده است تأثیر بالفعل و نیز بالقوه آن در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی است بی شك با گسترش ارتباطات فرهنگی بین كشورها اختیار دولتهای ملی در این زمینه به طور فزاینده ای كاهش می یابد .
در حال حاضر جهانی شدن بیشتر ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی این فرایند كلی را مورد توجه قرار می دهد از این رو گسترش و توسعه ارتباطات جهانی بسیار حائز اهمیت است فرایند جهانی شدن معمولاً چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار می دهد در حوزه فرهنگی این فرایند ارتباط بسیار نزدیكی با فرهنگ گردشگری برقرار می كند .

گردشگری طی دهه های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است . در سال 1950 تعداد گردشگران بین المللی 25 میلیون نفر و درآمد گردشگری بین المللی نیز 2/1 میلیارد دلار بوده است در سال 2003 تعداد گردشگران بین المللی به 691 میلیون نفر و درآمد آن به 1514 میلیارد دلار بالغ گردید (سازمان جهانی گردشگری ، 2004)
مطالعات انجام شده توسط آژانس های بین المللی وابسته به سازمان ملل نشان می دهد كه تا سال 2010 تعداد گردشگران بین المللی به رقمی بالغ بر یك میلیارد نفر خواهد رسید .
براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری (wto) و برنامه چشم انداز توریسم در سال 2020 میلادی تعداد گردشگری در سراسر جهان در سال 2020 میلادی به یك میلیارد و 600 میلیون نفر خواهد رسید و سهم منطقه خاورمیانه پس از منطقه شرق آسیا بالاترین میزان رشد توریسم را در جهان دارا خواهد بود . بنابراین با توجه به مطالب فوق پژوهشگر این موضوع را برای تحقیق برگزیده است .

5-1- اهداف تحقیق
با توجه به اینكه گردشگری و صنعت گردشگری یكی از بهترین منابع كسب درآمد برای كشورها می باشد و باعث اشتغال زایی، رونق اقتصادی، تحصیل ارز، تبادل فرهنگها و نزدیكی ملل به یكدیگر می شود از این رو شاهدیم كه طی سالیان گذشته بسیاری از كشورهای جهان با درك موقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی در پی آن هستند تا امكانات گردشگری خود را گسترش دهند .

كشور پهناور ایران نیز با داشتن یك میلیون و 200 هزار تپه و پنجاه هزار اثر تاریخی و منابع طبیعی متبوع جزء ده كشور برتر دارای جاذبه های توریستی و 5 كشور اول در زمینه تنوع و جذابیت اكوتوریسم دنیاست . برای رهایی از تكیه بر درآمدهای نفتی راهی جز حركت به سمت گردشگری وجود ندارد .
هدف كلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت م

شاركت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.
اهداف فرعی تحقیق حاضر به قرار زیر است:
1-بررسی میزان اعتماد پاسخگویان نسبت به ارگانهای امنیتی و قضایی
2-بررسی میزان اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و مشاركت آنها در توسعه صنعت گردشگری
3-بررسی نقش رسانه ها در ایجاد مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری

6-1- سوالات تحقیق
1-6-1- سوال اصلی تحقیق:
راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان كدامند؟
2-6-1- سئوالات فرعی تحقیق:
افزایش اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی، اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها

7-1- فرضیات تحقیق
1-7-1- فرضیه اصلی:
هدف از ارایه فرضیات این پژوهش ، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری می باشد .

2-7-1- فرضیه فرعی
به نظر می رسد از طریق افزایش ضریب اعتماد مدرم به ارگانهای امنیتی و قضائی، اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها می توان بر مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری تأثیر گذاشت.

8-1- متغیرهای تحقیق
1-8-1- متغیر های مستقل
– راههای تقویت مشارکت مردم
2-8-1- متغیر وابسته
– توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان

9-1-روش تحقیق
این تحقیق یك تحقیق توصیفی –تحلیلی است زیرا بر اساس نظر خواهی از افراد ، نتایجی بدست آمده كه متغیرها را بر آن اساس به هم سنجیده و همبستگی آنها را محاسبه می نمائیم .
روش تحقیق فرایندی نظام مند ، برای یافتن پاسخ یك پرسش یا راه حل یك مسئله است .
در این تحقیق تلاش می شود تا با استفاده از روش تحقیق میدانی ، پاسخی برای پرسشهای مورد نظر یافته و پس از آن به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری بپردازیم .
در ضمن روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و طبقه ای می باشد .

10-1-قلمرو تحقیق :
1-10-1- قلمرو موضوعی :
الف . مفاهیم ، واژه ها با اصطلاحات مربوط به گردشگری
ب . موضوعات مرتبط با توریسم و گردشگری(داخلی)
ج . شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری

2-10-1- قلمرو مكانی(جامعه آماری) :
قلمرو مكانی این تحقیق شهرهای استان خوزستان می باشد . و مراكز و سازمانهای معتبر گردشگری كه در این استان مستقر می باشند مورد نظر است .

3-10-1- ته است . قلمرو زمانی :
اطلاعات لازم با توجه به زمان اعلام شده در طرح تحقیق در طی حدوداً 12 ماه و با توجه به تجارب محقق در این زمینه ، اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

11-1- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته ای است كه با استفاده از فرمول كوكران 200 نفر از كل استان خوزستان مورد پرسش قرار گرفتند.

12-1- موانع و محدودیتهای تحقیق
به نظر می رسد كه این تحقیق نیز مشابه بسیاری از تحقیقاتی كه در حوزه علوم انسانی و در زمینه های اجتماعی انجام شده با محدودیتهای متعدد جوامع شده است كه از این جمله میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
الف) چون هدف شناسایی عوامل موثر بر تقویت راههای مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگری(گردشگری داخلی) است وجود افراد متخصص و مجرب كه با جزئیات این صنعت تجربی آشنا باشند می توانست برای این تحقیق مفید واقع گردد. محرمانه تلقی شدن برخی از اطلاعات از دید ایشان از محدودیتهای این تحقیق بود.
ب) عدم درك و اهمیت و جایگاه طرح تحقیق، ضعیف بودن ساختار و تشكیلات، سطح پائین تحصیلات، مرتبط نبودن رشته تحصیلی برخی مدیران سازمانها، عدم اعتقاد و باور علمی و عملی به مفید بودن چنین پژوهشهایی باعث می گردد كه حداقل همكاری را در هنگام انجام طرح تحقیق را با محقق به عمل آورند.

13-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
1-13-1- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، 1377)
گردشگری عبارت است از اقامت خارج از منزل برای مدت یك شب یا بیشتر با هدف گذراندان تعطیلات ، بازدید دوستان و اقوام شركت در همایش های تجاری با هر هدف دیگری به جزء اموری از قبیل تحصیل شبانه روزی با استخدام نیمه دائم . »
2-13-1- گردشگر
گردشگر كسی است كه به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زیارت به كشور دیگر سفر كند مشروط بر این كه مدت اقامت از 24 ساعت كمتر و از 6 ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای كمتر از 70 كیلومتر انجام نگیرد .
3-13-1- مسافر : (داروند زاده 1381)
مسافر به شخصی اطلاق می گردد كه بین دو یا چند محل مسافرت كند.
4-13-1- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، 1383)
مجموعه آثار باستانی و یادمان های تاریخی است كه از گذشته های دور و گذر ایام مصون مانده و به عنوان میراث مشترك ملی به یادگار مانده است و جهانگردان را به خود جذب می نماید .
5-13-1- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع)
مجموعه مظاهر و پدیده های طبیعی است كه به صورت خدادادی در كشور وجود دارد و جهت ایجاد آنها تلاش و سرمایه گذاری خاص انجام نشده است مانند كوه، جنگل ، سواحل دریا، كویرو ;
6-13-1- صنعت گردشگری :
مجموعه ای از شركتها ، مؤسسات ، سازمانها و سایر منابعی كه فعالیتهای گردشگران را از طریق فراهم نمودن خدمات ، حمایت می كنند .
7-13-1- مشاركت: (گرافت و كلاری ، 1991)
مشاركت را توانایی و فرصت تأثیر گذاردن افراد برروی فرآیندهای تصمیم گیری تعریف می كنیم كه مستلزم یك درگیری فعال و مداوم است
8-13-1- امنیت :
امنیت از ریشه امن بوده و با كلمه تأمین هم خانواده می باشد و مجموعه عوامل و شرایطی را كه موجب می شود مردم نوعی تأمین خاطر و عدم نگرانی نسبت به زمان حال و آینده خود و جامعه شان (در زمینه آسایش و آرامش) احساس كنند را امنیت اجتماعی قلمداد می كنیم .

9-13-1- اعتماد به نظام: (صفدری ، 1374 : 48)
باید گفت هر نهاد سیاسی در جامعه كاركرد و وظیفه تحقق اهداف را برعهده دارد و مردم در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی ، اعتماد خود را در نظام سیاسی سرمایه گذاری می كنند و این خود به معنای مشروعیت یك نظام سیاسی از یك سو و تداوم و حمایت مردم از سوی دیگر خواهد بود .
تداوم این مبادله به نفع هر دو طرف خواهد بود ، مردم با سرمایه گذاری اعتماد خویشتن در پی تحقق اهداف جمعی و فردی خود می باشند و نظام سیاسی نیز در مواضع قدرت قرار می گیرند اما این مبادله دوجانبه زمانی دچار ركود می گردد ، كه مردم حاضر نباشند كماكان اعتماد خود را در حاكمیت سرمایه گذاری كنند و یا به عبارتی روشنتر اعتماد خود را نسبت به نظام سیاسی از جنبه های متعدد از دست میدهند ، تحقق این امر كه با نوعی نارضایتی از سیاستمداران و روند برنامه های اجرایی همراه است ، به افول حمایت از نظام سیاسی انجامیده و این به معنای از دست رفتن مشروعیت نظام سیاسی و تحقق ركود قدرت می باشد .
10-13-1- رسانه ها :
به مجموع تشكیلات و سازمانهای اطلاع رسانی اعم از سازمان صداو سیما و مطبوعات و جراید گفته می شود و این سازمانها و تشكیلات نقش بسیار مهمی را در زمینه اطلاع رسانی به مردم در جهت معرفی و شناسایی جاذبه های توریستی و همچنین در معرفی ثبات اجتماعی برای جذب جهانگردان ایفاء می نماید .
11-13-1- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، 1381)
عبارتست از بررسی مسایل مربوط به سفر و گردشگری به صورتی منظم ، عینی و منطقی
12-13-1- سازمان جهانی جهانگردی : (سایت chn،1383)
یكی از بزرگترین و مهمترین سازمانهای بین المللی گردشگری است كه دفتر مركزی آن در مادرید اسپانیا قرار دارد . 133 كشور جهان در آن عضویت داشته و حدود 300 سازمان بخش خصوصی و عمومی به آن وابسته هستند و این سازمان نهاد اجرایی از سازمان توسعه متعلق به سازمان ملل است . ایران از سال 1342 به عضویت اتحادیه بین المللی سازمانهای رسمی مسافرتی درآمد كه بعداً به سازمان جهانی جهانگردی یا wto تغییر نام یافت و اكنون جزء اعضای كامل این سازمان به شمار می رود . هدف از تاسیس این سازمان ترویج و توسعه گردشگری می باشد .

فصل دوم: ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه
سابقه گردشگری به دیرینگی حضور انسان در كره زمین می رسد .هرچند اهمیت یافتن آن از نظر مسایل اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و دوران شناسی بیش از چند دهه سابقه ندارد .
اساساً در گذشته ضرورتهای گردشگری مطرح نبود اما امروز با گسترش ارتباطات و زندگی در دنیای صنعتی، گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .
امروز سمت و سوی حركت سیطره جهانی به سمتی است كه تفكرات تصمیم گیران بیش از تنازعات سیاسی و نظامی به ارتباط بین مردم و دولت ها به عنوان عاملی در جهت توسعه كشورها معطوف شده است .
ارتباط میان مردم و فرهنگ ها تأثیری شگرف را در پی دارد ، از این رو است كه كارشناسان براین باورند كه قرن آینده ، قرن قومیت ها و ملیت ها و تقسیم بندی جهان براساس فرهنگ و مذهب خواهد بود در چنین شرایطی نیاز به ارتباط بین اجزای مردم بیشتر احساس می شود و در این میان است كه صنعت گردشگری به عنوان بهترین عامل گسترش ارتباط میان مردم نمود پیدا می كند در جهان كنونی، گردشگری (توریسم) به یكی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است .

هم اكنون گردشگری بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری در جهان ، حركت سرمایه ها و انتقال پولها در مقیاسهای محلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی موجب می شود و هزینه های گردشگری به مراتب بیشتر و سریعتر از تولید ناخالص ملی و صادرات جهانی كالا و خدمات رشد می یابد . بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگری و سازمان تجارت جهانی از سال 1992 تا 1994 میانگین افزایش درآمد حاصل از گردشگری بین المللی از ارزش صادرات جهانی در خدمات بازرگانی فراتر رفته است .
در سال 1996 درآمد گردشگری اندكی بیش از 8 درصد از ارزش كلی صادرات كالاها و تقریباً 35 درصد از كل ارزش صادرات جهانی خدمات را شامل می شده است در سال 1997 در آمد جهانی بیش از یك سوم ارزش تجارت جهانی در بخش خدمات را تشكیل داده است . (سایت chn، 1383)

برای درك اهمیت گردشگری خوب است به اظهار نظر سازمان جهانی گردشگری در این مورد توجه داشته باشیم . سازمان جهانی گردشگری اعتقاد دارد : «صنعت گردشگری تا سال 2005 یكی از فعالترین و پردرآمدترین صنایع جهان خواهد شد و درآمدی بالغ بر 9700 میلیارد دلار را به خود اختصاص خواهد داد . در صورتی كه افزایش نرخ خدماتی همچون حمل و نقل در همین سطح باقی بماند از سال 2000 تا 2005 هر سال 750 میلیون نفر به سیاحت خواهند پرداخت و به تبع آن از سال 1990 تا 2005 حدود 40 میلیون شغل ایجاد می شود و تعداد افراد شاغل در این صنعت به 157 میلیون نفر بالغ خواهد شد . (wto ، 2004)

بنابراین و بی تردید این صنعت در قرن حاضر اولین شاخص اقتصادی هر كشوری خواهد بود و این بدان معنا است كه صنعت گردشگری از نظر میزان سرمایه گذاری و اشتغالزایی نقش مؤثری را در تامین منافع ملی كشورها و نیز در بخش اقتصاد ، فرهنگ و ; خواهد داشت اما نقش و سهم كشور ایران در گردشگری جهانی چیست ؟ ایران با برخورداری از سوابق افتخار آور، آثار مهم و برجسته تاریخی و فرهنگی، طبیعت جذاب و تنوع شرایط اقلیمی یكی از ده قطب اصلی گردشگری در جهان است با وجود این نتایج آمارهای مربوط به سهم ایران از درآمدهای جهانی گردشگری نومید كننده است .

كشور ایران با داشتن جاذبه های قابل توجه ، از جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی گردشگری برخودار نیست و این در حالی است كه در طول دو دهه اخیر، تمام تلاش مدیران اجرایی كشور بر این بوده كه كشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی نجات دهند . مطمئناً گسترش فعالیتهای گردشگری، یكی از مهمترین راه ها برای وصول پیش گفته است .

از افتخارات ایرانیان این است كه مسلمان بوده و دارای پشتوانه فرهنگی غنی و چند هزار ساله در طول تاریخ می باشند . خوشنامی و سابقه نیكو در مهمان نوازی و محبت نسبت به مسافران و افراد غریبه ای كه به كشور ایران سفر كرده اند از نقاط قوت ملت ایران بوده است . تاریخ سیاسی كشور ایران در طول دو سده گذشته و نقش منفی دولت های استعمار گر موجب شده است كه در حال حاضر، اغلب مردم ایران نسبت به كل غربی ها ذهنیتی منفی و مشكوك داشته باشند این بیگانه ستیزی به حوزه گردشگری نیز تسری پیدا كرده است . گردشگری با تأمین یك دهم تولید ناخالص داخلی و اشتغال، بزرگترین منبع ایجاد این عناصر اقتصادی در جهان است . كارشناسان اقتصاد جهانی پیش بینی می كنند كه این تأثیرات و تبعات اقتصادی به طور مستمر رشد یابد و در قرن بیست و یكم، گردشگری به موتور محرك اقتصاد جهانی تبدیل شود .

در عصر تكنولوژی و ارتباطات و در عصری كه صنعت و فن آوری برزندگی سایه افكنده است و انسان امروزی گرفتار مشكلات فراوان می باشد سفر گریز گاهی مناسب به شمار می آید . یافتن محیطی مناسب برای تفریح و مردمی كه با آنها قرابت فرهنگی وجود داشته باشد مغتنم است .
امروزه گردشگری و صنعت گردشگری یكی از اصلی ترین اركان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است به نحوی كه سیاستگذاران توسعه از این صنعت با عنوان محور توسعه پایدار یاد می كنند كه در تاریخ اقتصاد جهان ، قرن بیست و یكم را به نام خود فتح خواهد كرد .

كارشناسان اقتصاد معتقدند كه گردشگری بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است كه در حد بسیار زیادی بارگه های فرهنگی گره خورده است . چون از یك سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگها ، نژادها ، سرزمین اقوام و گویش ها و غیره را با یكدیگر فراهم می كند و از سوی دیگر نیز میتواند یكی از بهترین منابع كسب درآمد برای كشور های مختلف باشد از این رو مشاهده می شود كه طی سالیان گذشته بسیاری از كشورهای جهان درك موقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی در پی آن هستند تا امكانات گردشگری خود را گسترش دهند .
هم اكنون بسیاری از كشورهای در حال توسعه دچار كمبود شدید منابع ارزی هستند و به همین سبب از تأمین اعتبارت لازم برای طرحهای عمرانی و ایجاد اشتغال ناتوانند در واقع مشكل اصلی اینست که اقتصاد آنها اغلب تك یا دو محصولی بوده و در آمدهای ارزی آنها نیز از فروش همان یك یا دو محصول به دست می آید . امكان تحریم از كشورهای امپریالیستی و میزان آسیب پذیری كشورهایی كه دارای اقتصاد تك محصولی هستند بسیار زیاد است . یكی از راههای درمان بیماری اقتصاد كشورهای صاحب نفت یا كشورهایی كه تنها یك منبع درآمدی در اختیار دارند تنوع بخشیدن به منابع كسب در آمد ارزی است این كشورها نباید از كنار صنعت گردشگری به راحتی عبور کنند، چون مولفه های بسیار مطلوبی برای تنوع درآمدی آنان است . البته برخی از كشورهای حوزه خلیج فارس نیز با تكیه بر صنعت توریسم و تجهیز زیرساخت های آن توانسته اند طی سالهای گذشته ، پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند به طوری كه بسیاری از كارشناسان اقتصادی توفیق این كشورها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنان در صنعت توریسم می دانند .
صنعت گردشگری پدید آورنده درآمد، كار و اشتغال است گردشگری منبع اصلی درآمد برای مردم استانها و نواحی است كه مناظر طبیعی ، آب و هوا و جاذبه هایی دارند كه فاقد ارزش اقتصادی است و یا بالفعل اقتصادی نیستند و از طریق توسعه صنعت گردشگری اقتصادی می شوند . مثلاً از نیروی انسانی غیر شاغل استفاده می كند، از سواحل و بیشه های و جنگلها ، از كوه ها و چشمه سارها و رودخانه از شن زارهای كویری بهره می برد علاوه بر آن گردشگری منبع مهم درآمد برای دیگر بخشهای اقتصادی و دست اندركاران امور دیگر است .
خصوصیات پیچیده صنعت گردشگری نشان می دهد كه نظم و انضباط ویژه ای می باید در حوزه مطالعات و بررسی آن منظور شود . این نظم و انظباط بخصوص می باید در زمینه مسائل اقتصاد گردشگری، توسعه یا عدم توسعه گردشگری، جغرافیای گردشگری، مدیریت و بازارهای گردشگری، روانشناسی گردشگری و سایر روابط مرتبط با گردشگری منظور گردد .
براساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری (wto) ، در سال 1998 شمار گردشگرانی كه از مرزهای كشور گذشته اند بالغ بر 625 میلیون و 236 هزار تن بوده كه از رشدی برابر 3/2 درصدد نسبت به سالهای 1997 و 1996 برخوردار است .

طی سال 2002 میلادی سهم ایران از تعداد گردشگران منطقه خاورمیانه فقط 7/5 درصد بوده است براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی گردشگری در میان مناطق مختلف جهان كشورهای اروپای غربی با بیش از 141 میلیون نفر مسافر رتبه اول را در صنعت توریسم به خود اختصاص داده اند . براساس همین گزارش، كشورهای اروپای جنوبی نیز با 131 میلیون جهانگرد رتبه دوم را در گردشگری كسب نموده اند سهم توریسم منطقه خاورمیانه در كل جهان 1/3 درصد با 27 میلیون و 600 هزار مسافر است كه از این تعداد تنها یك میلیون و 584 هزار نفر یعنی 7/5 درصد به ایران تعلق دارد. (wto ، 2004)

كشور ایران به لحاظ وسعت، قدمت و موقعیت خاص جغرافیایی و جاذبه های گوناگون تاریخی و طبیعی كه دارد می تواند با تقویت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، اجتماعی كشور كمك شایان توجه و مؤثری نماید .

گردشگری ضامن توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال است صنعت گردشگری با درآمد سالانه چند صد میلیارد دلاری در جهان از جمله صنایعی است كه به خوبی با صنایعی نظیر نفت ، خودرو سازی و ; رقابت كند . كشورهای دارای جاذبه های گردشگری به لحاظ جلوه های طبیعی ، فرهنگ تمدن كهن و آثار باستانی و مذهبی ، استعداد و توانایی بسزایی در جذب جهانگردان دارند كه با سرمایه گذاری مناسب در بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری این صنعت و حفظ جایگاه امنیتی خود در جهان میتوانند سالانه میلیاردها دلار از این صنعت حافظ محیط زیست، كسب درآمد كنند .

كشور ایران یكی از 10 كشور عمده جهان به لحاظ جاذبه های گردشگری می باشد كه این امر به لحاظ جلوه های طبیعت ، آثار باستانی و اماكن مذهبی است . با این وجود از لحاظ كسب درآمد ارزی از صنعت گردشگری تقریباً هیچ موقعیتی در بعد بین المللی ندارد .
با این وصف شناسایی علل و یافتن راهكارهای مناسب جهت جلب گردشگران و انجام برنامه ریزی مناسب ( سرمایه گذاری و ;) جهت تقویت مشاركت مردم در زمینه رشد صنعت گردشگری از اهمیت بسزایی برخوردار است .

تعداد جهانگردان ورودی به ایران در سالهای اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته و از نظر رشد جهانگردان ورودی، ایران در رده های اول كشورهای جهان قرار گرفته است ورود جهانگردان به ایران در سالهای 1999 میلادی 1/31 درصدو در سال 2000 معادل 7/28 درصد رشد داشته و اكنون – سال 2001- دومین كشور جنوب آسیا از نظر رشد تعداد ورود جهانگردان و در آمد بخش گردشگری است در سال 2000 میلادی بالغ بر 4/1 میلیون جهانگرد به ایران سفر كردند و درآمد صنعت گردشگری ایران به 800 میلیون دلار رسید.(اجلاس هماهنگی وزیران جهانگردی كشورهای اسلامی ،1380)

در این پژوهش كوشش گردیده تا ضمن معرفی صنعت گردشگری ، عوامل مؤثر بررشد توسعه این صنعت و همچنین عوامل مؤثر بر تقویت مشاركت مردم در جهت رشد صنعت گردشگری در استان خوزستان با توجه به درجه اهمیت آنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

به گفته برخی كارشناسان، صنعت گردشگری در سالهای آینده توسعه سریعی خواهد یافت و در آمد حاصل از آن به 2000 میلیارد دلار در سال خواهد رسید چنانچه بتوان سهم ایران را در این صنعت به یك درصد ارتقاء دهیم ، سالانه در آمدی معادل 20 میلیارد دلار كسب خواهد شد كه به آسانی با در آمد نفتی كشور برابری می كند در توسعه صنعت گردشگری بهره برداری از فرصتها جهت به سود رساندن سرمایه گذاری های انجام شده، حایز اهمیت است . مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری در اكتبر 1999، «صلح و گفت و گوی تمدنها» را به عنوان شعار روز جهانی گردشگری در سال 2001 برگزید .

این انتخاب از یك سو توجه عموم را به تأثیر انكار ناپذیر گردشگری در برقراری و تحكیم صلح در میان ملت ها و تقویت ارتباطات فرهنگی و تجربی میان ملل جهان جلب كرد و از سوی دیگر بحث گفت و گوی تمدن ها كه ایران آغازگر آن بوده است را بار دیگر در جهان مطرح ساخت برای ایران كه چنین بحث جدی را در سطح بین المللی آغاز كرده است، مشاركت فعال در تمام عرصه های مربوطه به ویژه گردشگری یك فرصت ارزشمند است .

2-2- تعاریف و اصطلاحات گردشگری
1-2-2- تعریف گردشگری
گردشگری در دنیای امروز یكی از بهترین ابزارهای تعامل و تبادل فرهنگی است . انسان پیشرفته امروزی به دلایل متعدد و برای ارضای نیازهای گوناگون خود اقدام به سفر و مسافرت می نماید . در راستانی این مسافرتها، انسان امروزی سعی دارد سری هم به كره ماه بزند ! اقدام و اشتیاق انسانها به مسافرت در دنیای كنونی صنعت بزرگ به نام گردشگری را به وجود آورده كه منبع درآمد بسیاری از كشورها محسوب می شود به طوری كه میزان پذیر ش توریسم در سال 2001 بالغ بر 463 میلیارد دلار بوده است .
– مجموعه مسافرت هایی را كه یه یك مقصد مورد نظر و بدون انگیزه اقامت طولانی انجام می پذیرد فعالیت توریستی یا گردشگری می گویند .
– گروهی به «گردشگری» به عنوان یك فعالیت اقتصادی می نگرند و در نتیجه آن را یك صنعت می دانند براساس این دیدگاه گردشگری عبارت است از : بررسی عرضه و تقاضا در زمینه امكانات اقامتی ، پذیرایی و خدمات جانبی برای كسانی كه خارج از منزل خود به سر می برند و همچنین، بررسی الگوهای هزینه و ایجاد شغل كه از آن ناشی می شود .» (شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 1383)
– گروهی نیز آن را با دید فنی نگریسته و براساس آن تعریفی ارائه داده اند . از این جمله است تعریفی كه در پژوهش با عنوان «پژوهش در گردشگری داخلی» در انگلستان برای جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است .

(گردشگری عبارت است از اقامت خارج از منزل برای مدت یك شب یا بیشتر با هدف گذراندان تعطیلات ، بازدید دوستان و اقوام، شركت در همایش های تجاری با هر هدف دیگری به جزء اموری از قبیل تحصیل شبانه روزی با استخدام نیمه دائم . » (پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، 1377)
گروه دیگر تعاریف ، بازتاب دیدگاه كسانی است كه گردشگری را عامل روانشناختی به شمار آورده اند . «گردشگری ابزاری است كه مردم به وسیله آن در زمان فراغت از فشارهای شغلی و الگوهای روزمره زندگی در منزل با تجربه وضعیتها و مكانهای تازه منافع روانشناسی كسب می كنند. (الزامی ، مهدی ، زهره 1373)

بطوریكه می توان گفت كه گردشگری به معنای مسافرت فرد و اسكان او در مكانی خارج از محیط معمولی ولی بمدت كمتر از یكسال و به منظور تفریح، كار و یا مقاصد دیگر است .
بنابراین گردشگری زیر مجموعه ای از مسافرت است هنگامی كه مسافرت را انتقال از مكانی به مكان دیگر تعریف كنیم گردشگری كلیه بازارهای مسافرتی جهان را تحت پوشش خود و در چهار چوب خدمات رسانی موقت به گردشگران قرار میدهد.
– گردشگری: مجموعه فعالیتهای افرادی كه به مكانهایی خارج از محل زندگی و كار خود به قصد تفریح، استراحت وانجام امور دیگری مسافرت می كنندو بیش ازیكسال متوالی درآن مكان ها نمی مانند.

2-2-2- تعریف گردشگر
در سال 1964 میلادی در كنفرانس بین المللی ترانسپورت، گردشگری و یا توریست را این گونه تعریف كرده اند.
« گردشگر كسی است كه به منظور بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش و زیارت به كشور دیگر سفر كند مشروط بر اینكه مدت اقامت از 24 ساعت كمتر و از شش ماه بیشتر نباشد ودر فاصله ای كمتر از 70 كیلومتر انجام نگیرد.»

«سازمان جهانی جهانگردی » تعاریف زیر را كه مورد قبول كمیسیون آمار سازمان ملل قرار گرفته ارایه داده است كه ما نیز آنها را مبنا قرار میدهیم:
گردشگر: كسی كه حداقل یك شب دراقامتگاه عمومی یاخصوصی درمحل مورد بازدید به سر برد . مسافران و مسافرت های زیر در آمار گردشگری وارد نمی شوند :
پیله وران مرزی، مهاجران موقت و دایم، چادر نشین ها و عشایر ، مسافران عبوری مانند مسافران قطارها و كشتی ها كه از یك كشور عبور می كنند حتی اگر یك شب نیز در آن كشور بمانند ، پناهندگان اعضای نیروهای مسلح ، دیپلمات ها (wto 2004)
3-2-2- مسافر
– هر فردی كه سفری بین دو یا چند كشور و یا دو یا چند مكان در داخل كشور محل اقامتش انجام دهد .
– مسافر به شخصی اطلاق می گردد كه بین دو یا چندمحل سفر می كند.
4-2-2- گردشگر
بازدید كننده ای كه حداقل یك شب بصورت جمعی یا خصوصی در مكانی داخل و یا خارج از كشور اسكان داده شود . (داروندزاده 1383)
5-2-2- بازدید كننده
به هر فردی كه به مكانی غیر از محل زندگی خود سفر كند و هدف اصلی اش كسب درآمد در مكان مورد نظر نباشد بازدید كننده می گویند . (همان منبع)
6-2-2- تور
سفره های گروهی كه پیشاپیش مسافران تمام مخارج اسكان ، حمل و نقل خود را می پردازند تور نامیده می شود در این قبیل سفره ها تمام خدمات اسكان و حمل و نقل و برآوردن بعضی از نیازهای اساسی مسافران برعهده شركت گردشگری میباشد .

3-2-تاریخچه گردشگری
با بررسی تاریخ گذشته ، مردم در تمدنهای ماقبل تاریخ فقط برای بدست آوردن غذا و دوری از خظر و یا نقل مكان به مناطقی كه دارای آب و هوایی بهتر بود اقدام به سفر می كردند . در دوره های بعد، انگیزه تجارت و تبادل كالا به علل فوق اضافه شد . با گسترش امپراطوریهای باستان ، مسافرتهای رسمی دولتی كه حاصل آن اعزام نمایندگان حكام به مكانهای دوردست ، جهت جنگلها و یا دریافت مالیات و خراج بود نیز شروع گردید . در دوره حكومت خانواده های سلطنتی در مصر مسافرت با قصد تجارت و تفریح انجام می شد و ;
با مطالعه تاریخ گذشته به خاطرات و سرگذشت كسانی بر می خوریم كه به نقاط مختلف جهان سفر كرده و مدت زمان كوتاه یا بلندی را بین اقوام مختلف به سر برده و نحوه زندگی، آثار هنری ، صنایع و دیگر خصوصیات آنها را دیده یا شنیده اند و پس از مراجعه به وطن آنها را به رشته تحریر در آورده و یا برای دیگران بیان نموده اند كه سینه به سینه به نسل های بعدی منتقل گردیده است .

این مطالب حاكی از آن است كه گردشگری با انگیزه های مختلف از دیر باز بین انسانها رواج داشته و آثار مكتوب و به جامانده از این گردش ها ، به نسل های مختلف بشری در شناختن تاریخ و جغرافیای مكانی و شرایط زندگی و حكومتی گذشتگان كمك كند . علاوه بر این گاهی فعالیت برخی از جهانگردان در سرنوشت جوامع و اقدام مختلف و حتی جهان كم و بیش تاثیر داشته است ، از جمله سفرهای دریایی «كریستف كلمب»كه این ماجراجوی شجاع و بی باك به منظور رسیدن به كشور هند از طرف مغرب دست به سفرهای متعدد دریایی زد و پس از تلاش و تحمل سختی و مرارتهای فراوان ، پابه سرزمینی نهاد كه بعدها نام آمریكا به خود گرفت و موجب بوجود آمدن تحول بزرگی در تاریخ معاصر جهان شد .

ایران در ردیف كهن ترین تمدن های جهان قرار دارد و به همین دلیل و نیز به خاطر وجود آب و هوای متنوع و جاذبه های طبیعی زیبا و متعدد از مهمترین مراكز گردشگری دنیا به حساب می آید و از میان 12 مكانی كه یونسكو در جهان آنها را به عنوان «میراث تمدن جهانی» به رسمیت شناخته و ثبت كرده است سه مكان در ایران قرار دارد . كشور ایران از گذشته های دور به جهت موقعیت سوق الجیشی و تاثیری كه حكومت های حاكم آن بر منطقه و جهان معاصر خود داشته اند ، مورد بازدید جهانگردان قرار گرفته كه از مشهور ترین آنها میتوان «هردوت و گزنفون» از مورخین یونان باستان ، «ماركوپولوی ونیزی»،« ابن بطوطه بغدادی» را نام برد .

از منابع كلاسیك در زمینه امور سیاحت میتوان به آثار متعددی مانند سفرنامه «ژان شارون» فرانسوی كه در

[ بازدید : 33 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:58 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله تکنولوژي رايانش ابري، چالش ها ي امنيتي و ارائه مدل پيشنهادي *خدمات هوشمند* با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تکنولوژي رايانش ابري، چالش ها ي امنيتي و ارائه مدل پيشنهادي *خدمات هوشمند* با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تکنولوژي رايانش ابري، چالش ها ي امنيتي و ارائه مدل پيشنهادي *خدمات هوشمند* با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تکنولوژي رايانش ابري، چالش ها ي امنيتي و ارائه مدل پيشنهادي *خدمات هوشمند* با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تکنولوژي رايانش ابري، چالش ها ي امنيتي و ارائه مدل پيشنهادي *خدمات هوشمند* با word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مقاله پیش رو پس از بررسی چیستی و چرایی استفاده از این تکنولوژی نسبتا مدرن و بیان مزایا و چالش های امنیتی آن ، انواع تهدیدات ممکن برای فعالیت های کاری این تکنولوژی را بیان و راهکارهایی نظیر نشانه گذاری به موقع اطلاعات مورد تبادل و همچنین حفاظت از آنها تتوسط ارسال کننده تا مقصد هم در جهت رسیدن و هم حفظ جامعیت آنها ارائه کرده است. هدف اصلی این مقاله ارائه پیشنهاد طراحی و پیاده سازی یک مدل امنیتی قوی با نام خدمات هوشمند بهمنظور ارتقا سطح امنیتی این تکنولوژی می باشد. این مدل با ایجاد یک الگوریتم تحلیلی و هوشمند، ابتدا در حین اجارهدادن ابر کاربران درخواست کننده را از فیلترهای امنیتی مهمی عبور می دهد تا در صورت بروز مشکل بتواند به راحتیحملات مهاجمین را تشخصی داده و با آنها مقابله کند. این مدل همچنین با در نظر گرفتن تکه ابری با ماهیت مدیریتی می تواند در هر شرایطی از اطلاعات حذف شده کاربران البته تا مدتی معین و درخواست شده پشتیبانی کرده و امکان بازیابی آنها را فراهم کند. در این مدل هوشمند امنیتی، یک الگوریتم رمزنگاری دائمی نیز پیشنهاد می شود که با بالابردن تعداد کلماتعبور هر کاربر و از پیش تعیین کردن آنها و نیز فراهم بودن امکان دسترسی کاربر با هربار یک رمز عبور جدید ، در صورتمواجه شدن با ورود صورت گرفته شده با رمز عبوری خارج از لیست تعیین شده ویا استفاده شده در مراجعات پیشین، بلافاصله نفوذ غیر مجاز را تشخیص داده و صفحه را از دسترس مهاجم خارج می کند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 25 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 18:56 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]