مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله توسعه پايدار مبتني بر کشاورزي پايدار پژوهش موردي: منطقه جيرفت و کهنوج با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله توسعه پايدار مبتني بر کشاورزي پايدار پژوهش موردي: منطقه جيرفت و کهنوج با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله توسعه پايدار مبتني بر کشاورزي پايدار پژوهش موردي: منطقه جيرفت و کهنوج با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله توسعه پايدار مبتني بر کشاورزي پايدار پژوهش موردي: منطقه جيرفت و کهنوج با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله توسعه پايدار مبتني بر کشاورزي پايدار پژوهش موردي: منطقه جيرفت و کهنوج با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات: 11
چکیده:
امروزه در بیشتر مناطق کشاورزی ایران، استفاده از منابع طبیعی و نهاده های بیرونی به طور مداوم افزایشی افته است و این مساله زمینه بروز چالش های جدی از جمله کاهش شدید منابع آب و خاک مناسب تشدید بیکاری و در مواردی روستاگریزی را در این مناطق فراهم آورده است. کشاورزی پایدار با مدیریت صحیح منابع کشاورزیدر تلاش است تا در مکان هایی که کشاورزی اساس فعالیت اقتصادیر ا شکل می دهد علاوه بر رفع نیازهای در حال تغییر بشر، کیفیت زندگی جوامع بشری، محیط زیست و منابع طبیعی را نیز ارتقاء دهد. بنابراین توجه به کشاورزی پایدار که تاثیری قابل ملاحظه بر دستیابی به توسعه پایدار دارد. یک ضرورت انکار ناپذیر به نظر می رسد به همین منظور پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه های تحقیق مرور متن منابع و اسناد تصویرید ر بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین روشت حقیق موردی و مشاهده در بستر مطالعات میدانی، در تلاش است ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع مورد پژوهش و تحلیل یکپارچه منطقه جیرفت و کهنوج شاخص های موثر بر کشاورزی پایدار در منطقه جیرفت و کهنوج به عنوان یکی از قطب هایم هم کشاورزی کشور و مسائل تخصصی عوامل تولید را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا زمینه ارتقا جایگاه کشاورزی پایدار در این منطقه را فراهم آورد و دستیابی به توسعه پایدار را ممکن سازد. نتایج حاصل از پژوهشنشان می دهد از آنجا که در محدوده مورد مطالعه کشاورزان سهم قابل توجهی از اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده اند بنابراین با توجه به مفهوم و هدف آرمانی توسعه و پایدارسازی فعالیت کشاورزی، بایستی راهبردهایی از قبیل استفاده از برنامه های آ»وزشی و ترویجی برای کشاورزان، تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری منابع مالی در بخش کشاورزی اتخاذ سیاست های قیمتی مناسب برای محصولات کشاورزی، ایجاد مراکز خدمات کشاورزید ر سطح منطقه و ایجاد فعالیت های جنبی مانند صنایع فراوری مد نظر قرار گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 214 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:33 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مدل سازي عددي الگوي جريان اطراف آبشکن هاي عمود برساحل با استفاده از جريان مواج نوساني نانوسيا


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مدل سازي عددي الگوي جريان اطراف آبشکن هاي عمود برساحل با استفاده از جريان مواج نوساني نانوسيال در يک کانال افقي با word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدل سازي عددي الگوي جريان اطراف آبشکن هاي عمود برساحل با استفاده از جريان مواج نوساني نانوسيال در يک کانال افقي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مدل سازي عددي الگوي جريان اطراف آبشکن هاي عمود برساحل با استفاده از جريان مواج نوساني نانوسيال در يک کانال افقي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدل سازي عددي الگوي جريان اطراف آبشکن هاي عمود برساحل با استفاده از جريان مواج نوساني نانوسيال در يک کانال افقي با word :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمين همايش صنايع دريايي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله جریان آرام مواج نوسانی نانوسیال اطراف سه آبشکن عمودی در حالت غیردائم به صورت عددی مورد مطالعه قرار داده ایم. برای این منظور دستگاه معادلات دیفرانسیل حاکم بر مدل دوبعدی جریان نانوسیال در کانال به صورت جبری گسسته سازی شده و با استفاده از الگوریتمسیمپل حل شده است. تاثیر پارامترهای مختلفی از جمله اعداد رینولدز، دامنه نوسانات، نانوذرات متفاوت، ابعاد مختلف آبشکن و همچنین اثر کسرحجمی نانوذرات را بر روی سرعت افقی و خطوط جریان نانوسیال در کانال بررسی گردید. نتایج نشان م ی دهد که با افزایش ارتفاع و پهنای آبشکنها، گرادیان فشار معکوس و نیروی برشی مرزی با سرعت بیشتری افزایش یافته و جدایش جریان زودتر اتفاق می افتد و در نهایت میزان جریانهای برگشتی نانوسیال افزایش یافته است. همچنین مشاهده می شود که تغییر در نوع نانوذرات و همچنین کسرهای حجمی مختلف نانوذراتتاثیر محسوسی بر پروفیل سرعت افقی کانال نمی گذارد. علاوه بر آن، با افزایش عدد رینولدز قدرت و شدت گردابه هایی که در نواحی مختلف کانال تشکیل می شود افزایش می یابد که این افزایش در جلوی آبشکن سوم با قدرت بیشتری نمایان شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 200 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:31 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارزيابي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP بوسيله نرم افزار ABAQUS با


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP بوسيله نرم افزار ABAQUS با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP بوسيله نرم افزار ABAQUS با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP بوسيله نرم افزار ABAQUS با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP بوسيله نرم افزار ABAQUS با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
درسالهای اخیراستفاده ازورقهای frp درتقویت سازه های بتن آرمه افزایش چشمگیری داشته است ورقهای FRP باتوجه به ویژگیهای نظیرمقاومت کششی بالا وزن سبک نصب اسان و مقاومت مناسب دربرابر خوردگی درتقویت سازه های بتن آرمه به کارمیروند این مقاله به بررسی یک قاب سه طبقه درنرم افزارABAQUS می پردازد جهت انجام تحلیل پوش اور و رسم منحنی برش پایه به جابجایی بام یک جابجایی هدف برای بلندترین نقطه قاب درنظرگرفته شد ازانجایی که ضریب رفتارسازه ضریبی است که عملکرد غیرارتجاعی سازه را دربردارد و نشانگر مقاومت پنهان سازه درمرحله غیرارتجاعی است تعیین آن برای قابهای تقویت شده با FRP ازاهمیت زیادی برخوردار است دراین تحقیق ضریب رفتار دوقاب تقویت شده با ورقهای FRP محاسبه با قاب مبنا مقایسه شد و تاثیر شکل پذیری مقاومت افزون و درجه نامعینی درقابها مورد بررسی قرارگرفت نتایج مطالعات نشان میدهد که ظرفیت برش پایه و شکل پذیری درقابهای مقاوم سازی شده بهبود یافتند همچنین ضریب رفتارقابهای تقویت شده با FRP نسبت به قاب مبنا افزایش پیدا کردند افزایش ضریب رفتار درقابهای تقویت شده با FRP موجب کاهش بارمحاسباتی زلزله دراین قابها میشود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 196 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:29 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ارزيابي يا مقايسه پهنه بندي اقليم گردشگري استان‌هاي مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزيابي يا مقايسه پهنه بندي اقليم گردشگري استان‌هاي مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis با word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزيابي يا مقايسه پهنه بندي اقليم گردشگري استان‌هاي مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ارزيابي يا مقايسه پهنه بندي اقليم گردشگري استان‌هاي مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزيابي يا مقايسه پهنه بندي اقليم گردشگري استان‌هاي مازندران و همدان به کمک شاخص TCIو با استفاده از نرم‌افزار Gis با word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: 17

چکیده:

امروز گردشگری به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است بی‌تردید این صنعت در قرن آینده یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری خواهد بود انسان خواه ناخواه تحت شرایط اقلیمی محیط پیرامون خود قرار و این اقلیم است که نیازهای وی را معیین می نماید. اقلیم بخش مهمی از ظرفیت گردشگری یک منطقه را به خود اختصاص می‌دهد. در حقیقت آب و هوا و تنوع آن به عنوان یک منبع گردشگری مطرح است و اغلب گردشگران در انتخاب محل و مدت اقامت به آن توجه دارند. علم در انتخاب مقصد × تجربه به دست آورده شده از آن را مدنظر قرار می‌دهند در این مقاله به منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری و جاذبه‌های اقلیمی استان‌های مازندران و همدان از شاخص اقلیم گردشگری TCI استفاده گردید که هست. در ابتدا به منظور بررسی شاخص اقلیم استان‌های مازندران و همدان با استفاده از GIS ابتدا آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز به صورت ماهانه در ایستگاه‌های سینوپتیک و کلیماتولوژی داخل اطراف استان‌های مذکور در بازه زمانی 30 ساله استخراج شد و تعبیرهای لازم براساس مدل TCI در صد همه اعمال شد سپس به نقشه پراکندگی هر پارامتر برای GIS براساس رابطه نقشه پراکندگی شاخص TCI برای هر ماه در استان مازندران و همدان تهیه شده و مورد مقایسه قرار گرفت نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در استان مازندران که ماه خردادماه برای بهترین شرایط برای حضور گردشگر است و پس از آن ماه های (جولای) تیر (اگوست) مرداد (سپتامبر) شهریور(می) اردیبهشت دارای شرایط عالی برای حضور گردشگران می‌باشند و در استان همدان بهترین راه‌ها برای ورود گردشگر شهریور و خرداد می‌باشد دماهای از فروردین اردیبهشت تاخیر مرداد مهر نیز شرایط برای ورود توریست بسیار مناسب است و در سایر فصول مناسب نمی‌باشد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 204 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:27 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و اف


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقايسه سبک هاي مقابله با استرس، سبک هاي اسناد و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در بيماران MS و افراد سالم با word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي نوآوري و تحقيق در هنر و علوم انساني

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش مقایسه سبک های مقابله با استرس، سبک های اسناد و طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) و افراد سالم بود. روش پژوهش علی- مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران MS شهر تهران بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر (20 بیمار MS و 20 نفر افراد سالم) بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سبک مقابله، سبک اسناد و طرحواره های ناسازگار اولیه جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بیماران MS از سبک های مقابله اجتنابی و هیجان مدار بیشتر از افراد سالم استفاده می کنند و سبک های اسنادی پایدار- ناپایدار برای رویدادهای مثبت و سبک های بیرونی برای رویدادهای منفی در بیماران MS کمتر و سبک پایدار- ناپایدار برای رویدادهای منفی در بیماران MS بیشتر است و همچنین طرحواره های خودگردانی، عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی، گوش بزنگی بیش از حد و بازداری، نقص و شرم، محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی/بیگانگی، وابستگی/بی کفایتی، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری، شکست، استحقاق/خودبزرگ بینی، خویشتن داری و خود انضباتی ناکافی، اطاعت، ایثار و بازداری هیجانی به طور معنی داری در بیماران MS بیشتر از افراد عادی است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت شرایط مزمن بیماری MS طرحواره ها، سبک های اسنادی و سبک های مقابله با استرس این بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 198 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:25 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي اثرزمان پس ازبرداشت و نيري شکست ميوه گوجه فرنگي قبل ازفرآوري با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي اثرزمان پس ازبرداشت و نيري شکست ميوه گوجه فرنگي قبل ازفرآوري با word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي اثرزمان پس ازبرداشت و نيري شکست ميوه گوجه فرنگي قبل ازفرآوري با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي اثرزمان پس ازبرداشت و نيري شکست ميوه گوجه فرنگي قبل ازفرآوري با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي اثرزمان پس ازبرداشت و نيري شکست ميوه گوجه فرنگي قبل ازفرآوري با word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

به منظور طراحی ماشین های مخصوص قبل ازفراوری و بررسی رفتارمواد درحین جابجایی تعیین برخی ازخواص فیزیکی مکانیکی محصولات کشاورزی اهمیت دارند این تحقیق به منظور تعیین نیروی شکست میوه گوجه فرنگی درزمان متفاوت پس ازبرداشت روی رقم خاص دریک طرح ازمایش کاملا تصادفی فاکتوریل انجام گردید انالیز طرح نشان داد که با گذشت زمان پس ازبرداشت میوه گوجه فرنگی دربرابر نیروی فشاری مکانیکی باتوجه به اندازه میوه تغییرات معنی داری داشته است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 184 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:23 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله بررسي انواع خاک ها با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي انواع خاک ها با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي انواع خاک ها با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي انواع خاک ها با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي انواع خاک ها با word :

بررسی انواع خاک ها


• خاک رسی : ذرات رس (Clay) دارای قطری کوچکتر از 0002 میلی‌متر می‌باشند و در حدود 50% خاک را تشکیل می‌دهند.
خاک‌های رسی چون دارای دانه‌های بسیار ریزی هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود می‌کنند.

• خاک‌های سیلتی :
50% این نوع خاک‌ها را ذرات سلیت تشکیل داده است که دارای قطری بین 005 تا 0002 میلی‌متر می‌باشند و بر حسب اینکه ناخالصی مثل ماسه ، رس و غیره بهمراه دارند به نام خاک‌های سیلتی ماسه‌ای و یا سیلتی رسی معروفند.

• خاک‌های ماسه‌ای :
این خاک‌ها از 75% ماسه تشکیل شده‌اند. قطر دانه‌ها از 006 تا 2 میلیمتر است و بر حسب اندازه دانه‌های ماسه به خاک‌های ماسه‌ای درشت ، متوسط و ریز تقسیم می‌گردند. مقدار کمی رس خاصیت خاک‌های ماسه‌ای را تغییر می‌دهد و این نع خاک آب را بیشتر در خود جذب می‌کند تا خاک‌های ماسه‌ای که فاقد رس هستند.

• خاک‌های اسکلتی :
خاکهای اسکلتی به خاکهایی اطلاق می‌گردد ک در حدود 75% آن را دانه‌هایی بزرگتر از 2 میلی‌متر از قبیل قلوه سنگ ، دیگ و شن تشکیل می‌دهند. این خاک‌ها ، آب را به مقدار زیاد از خود عبور می‌دهند و لذا همیشه خشک می‌باشند.
اهمیت خاک در رشد گیاهان

به طور کلی خاک از نظر تأمین آب و مواد غذایی برای گیاهان حائز اهمیت است. همچنین، محیطی است که ریشه گیاهان را در خود نگه می دارد. اکسیژن لازم برای گیاه توسط خلل و فرج خاک به گیاه می رسد و گاز دی اکسید کربن زاید به وسیله این حفرات از خاک خارج می شود خاک محیط رشد گیاه است و توسعه ریشه ها در آن باعث پایداری مستقیم ماندن گیاه می شود.
در حال حاضر خاک برای بسیاری مصارف مهندسی، از جمله دفن زباله ها و مواد زاید دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین تعریف خاک از نظر مهندسی راه و ساختمان با تعریف متخصصین کشاورزی متفاوت است.

نحوه به وجود آمدن خاک
در آغاز پیدایش، کره زمین به صورت توده مذابی بوده که با سردشدن تدریجی سطح خارجی آن سفت و سخت شده به صورت پوسته جامد (لیتوسفر) در آمده است، با گذشت زمان و تغییر و تحولات به وجود آمده در این پوسته جامد، سنگ های آذین، رسوبی و دگرگونی تشکیل شده است. این سنگ ها در مجاورت هوا و آب تحت تأثیر عوامل جوی و موجودات زنده و عوامل فیزیکی و شیمیایی، تغییراتی را متحمل شده، به تدریج خاک به وجود می آید. خاک حاصل در حال

تکامل بوده، با گذشت زمان موادی به آن اضافه و یا خارج می شود. مثلاً آبیاری زیاد بخشی از مواد موجود در سطح خاک را به طبقات پایین تر می برد و یا در اثر تبخیر شدید در نواحی خشک بعضی از مواد محلول به سطح خاک می آیند. در نتیجه فعالیت های یاد شده به تدریج در خاک لایه ها و طبقاتی تشکیل می شود که ازنظر جنس، رنگ و ضخامت با یکدیگر تفاوت دارند. این لایه ها در خاک شناسی ، افق نامیده می شود. مجموع افق های خاک را نیمرخ خاک یا پروفیل خاک می گویند.

dehkhoda
01-08-2009, 11:00 PM
افق های خاک
انواع افق های خاک (از سطح خاک تا سنگ بستر) عبارتند از :

افق o : مسطح ترین افق خاک است و در مناطق جنگی و پر باران به وجود می آید.
افق B: در خاک های مسن و تکامل یافته زیر افق A قرار دارد ( در خاک جوان که مراحل تکاملی را طی نکرده است وجود ندارد) این افق محل تجمع مواد شسته شده از افق A می باشد. به همین علت به آن افق ذخیره می گویند.

افق c : زیرا افق B و در صورت نبود افق B در زیر افق A قرار دارد. این افق معمولاً حاوی قطعاتی از سنگ های بستر و سنگ هایی که خاک از آن ها تشکیل یافته، می باشد.
http://www2.irib.ir/amouzesh/h/hpics/hkhakoab-63-a.gif
شکل 1-3 صفحه 63)

خاک از نظر کشاورزان بومی و تجربی به دو بخش تقسیم می شود:
خاک سطح الارض (خاک فوقانی) :
شامل بخشی از خاک است که فعالیت های کشاورزی در آن انجام می شود. از نظر علمی این بخش خاک شامل افق A و بخش فوقانی افق B می باشد.
خاک تحت الارض (خاک تحتانی) :

این بخش در زیرخاک سطح الارض قرار دارد به علت تراکم و فشردگی زیاد فاقد تهویه مناسب است و به ندرت ریشه گیاهان در آن توسعه می یابد. این بخش افق C بخش زیرین افق B را در بر می گیرد.
اجزای تشکیل دهنده خاک

اگر کلوخه خاکی را با ذره بین نگاه کنیم، دو بخش کاملاً متمایز در آن می یابیم خاک از نظر کشاورزان بومی و تجربی به دو بخش تقسیم می شود :
http://www2.irib.ir/amouzesh/h/hpics/hkhakoab-66-a.gif

خاک سطح الارض (خاک فوقانی) :
شامل بخشی از خاک است که فعالیت های کشاورزی در آن انجام می شود. از نظر علمی این بخش خاک شامل افق A و بخش فوقانی افق B می باشد.
خاک تحت الارض (خاک تحتانی) این بخش در زیر خاک سطح الارض قرار دارد به علت تراکم و فشردگی زیاد فاقد تهویه مناسب است و به ندرت ریشه گیاهان در آن توسعه می یابد. این بخش افق C و بخش زیرین افق B را در بر می گیرد.

اجزای تشکیل دهنده خاک
اگر کلوخه خاکی را با ذره بین نگاه کنیم، دو بخش کاملاً متمایز در آن می یابیم
الف – بخش جامد
ب – بخش خلل و فرج http://www2.irib.ir/amouzesh/h/hpics/hkhakoab-66-b.gif

الف – بخش جامد خاک :
بخش جامد خاک از دو قسمت تشکیل می شود :
1 مواد معدنی
2 مواد آلی
1 مواد معدنی :
شامل ذرات ریز و درشت خاک با شکل های مختلف است که از کانی های حاصل از تجزیه سنگ ها تشکیل شده است. این گونه مواد بر اساس اندازه یا قطر به ذرات ریز تقسیم می شوند:
شن:
قطر این ذرت 2-05/0 میلی متر می باشد. با ایجاد خلل و فرج جریان هوا و آب را در خاک تسهیل می نمایند.
لای :
قطر این ذرات 05/0 – 002/0 میلی متر می باشد. این ذرات پودر مانند و نرم هستند و مقدار قابل توجهی آب مورد نیاز گیاه را در خود نگه می دارد.

رس :
قطری کم تر از 002/0 میلی متر دارد. این ذرات به علت ریز بودن بیش از حد با نام کلویید در خاک شناخته می شوند. این ذرات آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را درسطح خود نگهداری کرده و به مرور در اختیار گیاه قرار می دهد.
2 – مواد آلی :
در اثر فعالیت انواع جانداران درشت ( کرم ها – موریانه ها و حشرات ;) و انواع جانداران ریز ( قارچ ها – باکتری ها – جلبک ها ;) مواد آلی درخاک ایجادمی شود. به طور مثال باکتری ها و قارچ ها باعث پوسیدن گیاهان شده و مواد آلی ریزی به نام هوموس (گیاخاک) تولید می کنند. این مواد ضمن جذب آب و نگهداری مواد غذایی، ذرات معدنی خاک را به هم می چسباند. مواد آلی نیز جزء کلوییدهای خاک محسوب می شوند.
ب – بخش خلل و فرج :
به فضاهای خالی بین ذرات جامد خاک، خلل و فرج می گویند. خلل و فرج هوا و آب مورد نیاز ریشه گیاهان را در خود جای می دهند.

سه نوع خلل و فرج وجود دارد:
– خلل و فرج درشت :
آب در این خلل و فرج تحت تأثیر نیروی ثقل سریع تخلیه می شود و محل ذخیره هوا محسوب می شود.
– خلل و فرج متوسط :
در انتقال و هدایت آب کارآیی دارند
– خلل و فرج ریز :
محل نگهداری و ذخیره آب است.
– در یک خاک خوب به طور معمول 50 درصد مواد جامد و 50 درصد خلل و فرج وجود دارد. بین حجم هوا و حجم آب یک رابطه دو طرفه وجود دارد. یعنی با افزایش حجم آب از حجم هوا کاسته می شود و برعکس.
بافت خاك
اندازه نسبی ذرات خاك را «بافت خاك» می گویند كه نشانگر ریزی و درشتی خاك است.

خاك ها از نظر بافت به سه دسته تقسیم می شوند :
خاك های سبك :
خاك هایی هستند كه مقدار شن آن ها زیاد و قدرت نگهداری آب آن ها كم است و چون رطوبت خود را زود از دست می دهند حاصل خیزی ضعیفی دارند. عملیات شخم در این خاك ها به سهولت انجام می شود. مقدار رس این خاك ها كمتر از 12 درصد و یا مجموع رس و سیلت آن ها كمتر از 20 درصد بوده و درصد شن آن ها بیش از 80 درصد است.

خاك های متوسط :
خاك هایی هستند كه مقدار رس آن ها 30-10 درصد می باشد. این خاك ها حاصلخیزی نسبتاً بالایی دارند و رطوبت خود را نسبتاً خوب حفظ می نمایند. بافت های لوم ، لوم لای، لوم رس ماسه ای در این گروه جای دارند.
خاك های سنگین :
میزان رس این خاك ها بیش از 30 درصد است. این خاك ها قدرت نگهداری آب بالایی دارند. حاصلخیزی خوب و بالایی دارند ولی به دلیل جذب آب به مدت طولانی، از نظر تهویه برای گیاهان مشكل ایجاد می نمایند.

 

تعیین بافت خاك به روش صحرایی (روش لمسی) :
در این روش مقدار كمی از خاك را با آب مخلوط كنید تا گل نسبتاً سفتی به وجود آید، آن را بین انگشت شست و اشاره فشار دهید اگر حالت زبری احساس شد خاك شنی، اگر حالت چسبندگی داشت خاك رسی و اگر حالت صابونی داشت خاك سیلتی است.
ساختمان خاك

ترتیب قرار گرفتن ذرات خاك(شن، لای،رس) در مجاورت یكدیگر و تشكیل ذرات بزرگتر (خاكدانه) را ساختمان خاك می گویند. سهولت نفوذ ریشه ، فعالیت های موجودات ذره بینی خاك ، تهویه و استفاده گیاهان از مواد غذایی، همگی تحت تأثیر ساختمان خاك هستند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 126 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:21 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله ساخت غشاي نانو فيبر پليمري پلي اتيلن آمين_سيليکا به روش الکتروريسي با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ساخت غشاي نانو فيبر پليمري پلي اتيلن آمين_سيليکا به روش الکتروريسي با word دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ساخت غشاي نانو فيبر پليمري پلي اتيلن آمين_سيليکا به روش الکتروريسي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله ساخت غشاي نانو فيبر پليمري پلي اتيلن آمين_سيليکا به روش الکتروريسي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ساخت غشاي نانو فيبر پليمري پلي اتيلن آمين_سيليکا به روش الکتروريسي با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: 2

چکیده:

باتوجه به ساخت فیبرپلی اتیلن آمین – سیلیکا به کمک روش الکتروریسی ساخت غشای نانوفیبرپلیمری پلی اتیلن آمین – سیلیکا تحت شرایط مختلف الکتروریسی بعد از حل شدن درمحلول متانول مورد بررسی قرارگرفته است از بین پارامترهای موثردرتشکیل غشای نانوفیبرپلیمری اثرولتاژ فاصله نوک نازل تاصفحه جمع کننده و سرعتتزریق محلول مورد بررسی قرارگرفته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 131 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:19 ] [ علی ]

[ ]

دانلود تحقيق زندگينامه آيت الله خامنه اي با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقيق زندگينامه آيت الله خامنه اي با word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقيق زندگينامه آيت الله خامنه اي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقيق زندگينامه آيت الله خامنه اي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقيق زندگينامه آيت الله خامنه اي با word :

رهبر عالیقدر حضرت آیت الله سید على خامنه اى فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینى خامنه‌اى، در روز 24 تیرماه 1318 برابر با 28 صفر 1358 قمرى در مشهد مقدس چشم به دنیا گشود. ایشان دومین پسر خانواده هستند. زندگى سید جواد خامنه اى مانند بیشتر روحانیون و مدرسّان علوم دینى، بسیار ساده بود. همسر و فرزندانش نیز معناى عمیق قناعت و ساده زیستى را از او یاد گرفته بودند و با آن خو داشتند.
رهبر بزرگوار در ضمن بیان نخستین خاطره هاى زندگى خود از وضع و حال زندگى خانواده شان چنین مى گویند:
«پدرم روحانى معروفى بود، امّا خیلى پارسا و گوشه گیر... زندگى ما به سختى مى گذشت. من یادم هست شب هایى اتفاق مى افتاد که در منزل ما شام نبود! مادرم با زحمت براى ما شام تهیّه مى کرد و... آن شام هم نان و کشمش بود.»
امّا خانه اى را که خانواده سیّد جواد در آن زندگى مى کردند، رهبر انقلاب چنین توصیف مى کنند:
«منزل پدرى من که در آن متولد شده ام، تا چهارـ پنج سالگى من، یک خانه 60 ـ 70 مترى در محّله فقیر نشین مشهد بود که فقط یک اتاق داشت و یک زیر زمین تاریک و خفه اى! هنگامى که براى پدرم میهمان مى آمد (و معمولاً پدر بنا بر این که روحانى و محل مراجعه مردم بود، میهمان داشت) همه ما باید به زیر زمین مى رفتیم تا مهمان برود. بعد عدّه اى که به پدر ارادتى داشتند، زمین کوچکى را کنار این منزل خریده به آن اضافه کردند و ما داراى سه اتاق شدیم.»
رهبرانقلاب از دوران کودکى در خانواده اى فقیر امّا روحانى و روحانى پرور و پاک و صمیمی، اینگونه پرورش یافت و از چهار سالگى به همراه برادر بزرگش سید محمد به مکتب سپرده شد تا الفبا و قرآن را یاد بگیرند. سپس، دو برادر را در مدرسه تازه تأسیس اسلامى «دارالتعّلیم دیانتى» ثبت نام کردند و این دو دوران تحصیل ابتدایى را در آن مدرسه گذراندند.

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 137 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:16 ] [ علی ]

[ ]

دانلود مقاله فوتوشاپ با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله فوتوشاپ با word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله فوتوشاپ با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله فوتوشاپ با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله فوتوشاپ با word :

فتو شاپ یکی از بهترین نرم افزار های گرافیکی استاندارد ویرایش تصویر می باشد فتوشاپ را می توان جزو نرم افزارهای Bitmap به حساب واین بدین معناست که سیستم این نرم افزار بر اساس Pixel ساخته شده است و در واقع فایلهای گرافیکی از تجمع این نقاط شکل می گیرند لذا اگر تصاویر در این برنامه بزرگ شوند حالت پله مانند در آن به وضوح مشخص خواهد بود .
انواع نرم افزار های گرافیکی :
1- نرم افزار های برداری ( VECTOR ) که تصاویر از جزئی بنام ( OBJECT ) هستند و بر اساس محورهای مختصات کار می کنند . مثل : فری هند
2- نرم افزارهای نقطه بیتی ( RASTE ) که تصاویر از نقطه های کوچک بنام پیکسل تشکیل می شوند . و دارای دقت پائین هستند . مثل فتوشاپ
خصوصیات :
1- خصوصیات نرم افزارهای برداری : این نرم افزارها در کلیات کار می کنند و دارای دقت و کیفیت بالائی در طراحی هستند .
2- خصوصیات نرم افزارهای نقطه بیتی : نرم افزارهائی هستند که اگر تغییراتی در اندازه و ابعاد تصاویر داده شود و پیکسل های آن بزرگ شود ، کیفیت آن پائین می آید . البته به کمک یکسری تکنیک ها این امکان وجود دارد تا کیفیت آن را بالا برد . مثل روتوش کردن یک عکس .
توضیح : نرم افزارهای برداری و نقطه بیتی مکمل یکدیگر هستند واین امکان وجود دارد تا توام آنها را مورد استفاده قرار داد .
خصوصیت فایلهای گرافیکی :
1- دقت و وضوح ( RESOLUTION )
تعداد نقاط یک تصویر در هر اینچ هستند که هر چه میزان آن بیشتر باشد کیفیت بالاتر می رود واحد آن برای چاپ DPI می باشد . در نتیجه DPI یک تصویر بیشتر باشد حجم فایل زیادتر خواهد بود .

DPI مناسب
1- برای انجام امور چاپ : مناسب ترین 300 DPI – می باشد .
2- برای انجام چاپ پرینتر : مناسب ترین DPI – 300 به بالا می باشد .
3- برای نمایش صفحات وب ، اینترنت ، مانتیتور DPI 72 – می باشد .
مدلهای رنگی COLOR MODEL
مدلها روش تعریف رنگ می باشند ، روشهائی که رنگها میتوانند به روی کاغذ یا صفحه نمایش ظاهر شوند .
انواع مدلها :
1- مدل RGB
سر نام کلمات BLUE - GREEN - RED ( قرمز ، سبز ، آبی ) می باشند .
خصوصیات :
1- جنس رنگها از نور است 2- دارای کیفیت خوب 3- رنگها این مدل دارای دامنه وسیع هستند
کاربرد :
این مدل فقط میتوان به هنگام طراحی و نمایش آن در وب و مانتیتور مورد استفاده قرار گیرد .
روش کار :
از منوی WINDOW گزینه SHOW COLOR را انتخاب می کنیم . پنجره ای با سه کشو که مربوط به تنظیم رنگها با علامت اختصاری ( R _ G _ B ) می باشد باز می شود . اعداد آنها نیز قابل تنظیم است .
مثال : برای ساخت رنگ سفید
R=255 G=255 B=255
2- مدل CMYK
این مدل سر نام کلمات CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK فیروزه ای ، ارغوانی ، سیاه ، زرد می باشد .
خصوصیات :
1- جنس رنگها از جوهر است 2- کیفیت آن مطلوب 3- دامنه رنگها محدود است

کاربرد آن :
از این مدل در زمینه چاپ و انتشارمورد استفاده قرار می گیرد .

دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 133 ]

[ شنبه 19 فروردين 1396 ] 6:14 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]